Tidsfrister 2016 for skatter, moms og afgifter

15-01-2016

Lønsumsafgift, måned og kvartal

18-01-2016

Told mod sikkerhed

18-01-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

20-01-2016

B-skat og AM-bidrag

20-01-2016

AES, AUB og finansieringsbidrag  

25-01-2016

Månedsmoms – store virksomheder

29-01-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

01-02-2016

Frivillig indbetaling acontoskat for selskaber indkomståret 2015

08-02-2016

ATP

10-02-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

15-02-2015

Lønsumsafgift, måned

16-02-2016

Told mod sikkerhed                                            

22-02-2016

B-skat og AM-bidrag

25-02-2016

Månedsmoms – store virksomheder

29-02-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

01-03-2016

Kvartalsmoms - mellemstore virksomheder - 4. kvartal 2015

01-03-2016

Halvårsmoms – små virksomheder - indbetaling 2. halvår 2015

10-03-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

15-03-2015

Lønsumsafgift, måned

16-03-2016

Told mod sikkerhed

21-03-2016

B-skat og AM-bidrag  

21-03-2016

Acontoskat for selskaber

29-03-2016

Månedsmoms – store virksomheder

31-03-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

11-04-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

15-04-2016

Lønsumsafgift, måned og kvartal

14-04-2016

AES, AUB og finansieringsbidrag

18-04-2016

Told mod sikkerhed

20-04-2016

B-skat og AM-bidrag

25-04-2016

Månedsmoms – store virksomheder

29-04-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

01-05-2016

Gaveanmeldelse

01-05-2016

Selvangivelse lønmodtagere

09-05-2016

ATP

10-05-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

13-05-2016

Etablerings- og iværkersætterkonto

17-05-2016

Lønsumsafgift, måned

17-05-2016

Told mod sikkerhed

20-05-2016

B-skat og AM-bidrag

25-05-2016

Månedsmoms – store virksomheder

31-05-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

01-06-2016

Kvartalsmoms – mellemstore virksomheder - 1. kvartal 2016

10-06-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

15-06-2016

Lønsumsafgift, måned

16-06-2016

Told mod sikkerhed

27-06-2016

Månedsmoms – store virksomheder

30-06-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

01-07-2016

Indbet. konjunkturudligningskonto, indbetaling ophørspension

01-07-2016

Restskat uden procenttillæg 

03-07-2016

Selvangivelse for bogføringspligtige/ udenlandsk indkomst mv. 

11-07-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

14-07-2016

AES, AUB og finansieringsbidrag

15-07-2016

Lønsumsafgift, måned og kvartal

18-07-2016

Told mod sikkerhed

20-07-2016

B-skat og AM-bidrag

29-07-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

08-08-2016

ATP

10-08-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

15-08-2016

Lønsumsafgift, måned

16-08-2016

Told mod sikkerhed

17-08-2016

Månedsmoms - juni måned - store virksomheder

22-08-2016

1. rate pers. restskat 2015

22-08-2016

B-skat og AM-bidrag

25-08-2016

Månedsmoms - juli måned - store virksomheder

31-08-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

01-09-2016

Selvangivelse for selskaber (indkomståret 2015)

01-09-2016

Kvartalsmoms - mellemstore virksomheder - 2. kvartal 2016

01-09-2016

Halvårsmoms - små virksomheder - 1. halvår 2016

05-09-2016

Bopæl = skattekommune 2017

12-09-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

15-09-2016

Lønsumsafgift, måned

16-09-2016

Told mod sikkerhed

20-09-2016

B-skat og AM-bidrag

20-09-2016

2. rate pers. restskat 2015

26-09-2016

Månedsmoms – store virksomheder

30-09-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

10-10-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

14-10-2016

AES, AUB og finansieringsbidrag

17-10-2016

Lønsumsafgift, måned og kvartal

17-10-2016

Told mod sikkerhed

20-10-2016

B-skat og AM-bidrag

20-10-2016

3. rate pers. restskat 2015

25-10-2016

Månedsmoms – store virksomheder

31-10-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

07-11-2016

ATP

10-11-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

15-11-2015

Lønsumsafgift, måned

16-11-2016

Told mod sikkerhed

21-11-2016

B-skat og AM-bidrag

21-11-2016

Acontoskat og restskat for selskaber

25-11-2016

Månedsmoms – store virksomheder

30-11-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

01-12-2016

Kvartalsmoms – mellemstore virksomheder - 3. kvartal 2016

12-12-2016

A-skat og AM-bidrag (små virksomheder)

15-12-2016

Lønsumsafgift, måned

16-12-2016

Told mod sikkerhed

27-12-2016

Månedsmoms – store virksomheder

30-12-2016

A-skat og AM-bidrag (store virksomheder)

30-12-2016

Frivillig indbetaling for personer for 2016 pensionsordninger/restskat for 2016 uden renter

31-12-2016

Anmodning om overskydende skat 2016