Om RegnskabsMail

RegnskabsMail er et nyhedsbrev, der udkommer på e-mail hver mandag. RegnskabsMail indeholder alt om regnskab til virksomheder, revisorer og rådgivere.

Foruden omtale af nye love og regler og interessante domme og afgørelser, kan du på RegnskabsMail finde en række hjælpeværktøjer i form af artikler og publikationer om aktuelle regnskabsemner der gør det lettere at udarbejde regnskaber, herunder emner om skat og moms, som er vigtige ved bogføringen og årsrapporten.

I ugen op til udgivelsesdatoen har vi fundet relevant information på myndigheders og revisionsfirmaers hjemmesider og samlet dem i RegnskabsMail.  

Dine fordele og besparelser med RegnskabsMail

  • Spar tid i din indsamling af viden
  • Spar penge på abonnementer
  • Altid opdateret
  • Alt om regnskab samlet ét sted
  • Artikler fra regnskabseksperter
  • Fortolkning af nye regler og afgørelserVejledninger fra Erhvervsstyrelsen og SKAT
  • Oversigt over gratis kurser om regnskab og bogføring

Hvad koster RegnskabsMail?

Få et gratis prøveabonnement i fire uger!

Er du tilfreds med abonnementet efter prøveperioden, koster et abonnement på RegnskabsMail 1.195,00 kr. om året. Prise er ekskl. moms.

Betingelser

Et abonnement på RegnskabsMail er personligt. Nyhedsbrevet må således ikke videresendes til andre, hverken gennem automatiserede systemer eller ved egen foranstaltning. Et personligt brugernavn og password må ikke deles med eller oplyses til andre medmindre dette er led i en central registrering af kundens abonnementer.

Dette gælder både internt i egen virksomhed og eksternt.

TaxCon Medier I/S logger brugen af vores services herunder også IP-adressen på den besøgende. TaxCon forbeholder sig ret til at ændre brugernavn ved mistanke om misbrug herunder at bede brugeren forklare atypiske mønstre i brugerens anvendelse.

TaxCon forbeholder sig ret til at opsige abonnementsaftalen og tilbagebetale abonnementsafgiften for den resterende abonnementsperiode uden yderligere begrundelse.

Generelt forbeholder TaxCon sig altid retten til at nægte at levere forlagets tjenester uden yderligere begrundelse.

Opkrævning af abonnementsafgift sker primo den måned, hvori abonnementet udløber. Betalingsfristen er 8 dage. Udløbne og ubetalte abonnementer lukkes på udløbsdatoen. TaxCon yder ikke kredit ud over det her fastsatte.

Hvem står bag RegnskabsMail?

RegnskabsMail udgives af TaxCon Medier I/S, der ejes af Flemming L. Bach og Lars Gosvig.

Kontakt RegnskabsMail
Redaktion: RegnskabsMail@taxcon.dk
Salg og kundesupport: support@taxcon.dk
Ophavsret og ansvar på RegnskabsMail.dk

Brugen af www.RegnskabsMail.dk og andet med relation til dette site er omfattet af følgende rettigheder og ansvarsfraskrivelser

© 2009 RegnskabsMail - Det er tilladt at gengive indholdet med tydelig kildeangivelse såfremt formålet er at sprede information og ikke har kommercielt sigte.

RegnskabsMail fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige og faktuelle fejl og for de tab, der måtte opstå for de personer, som udelukkende sætter deres lid til dokumenterne under www.RegnskabsMail.dk eller til web-siden relaterede dokumenter.

Links

Visse links fører til andre web-sider og/eller dokumenter, der ikke tilhører RegnskabsMail og som RegnskabsMail ikke udøver kontrol med og indflydelse på. Sådanne links skal ikke opfattes som en af RegnskabsMail foretaget godkendelse af disse web-sider og/eller dokumenter eller af den/de, som gør materialet tilgængeligt. Links er alene en service fra RegnskabsMail.