RegnskabsMail 2017, uge 26

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en artikel om, hvad de enkelte reserver under egenkapitalen kan bruges til. Et selskabs egenkapital kan anvendes til udlodning af udbytte, til udstedelse af fondsaktier og til dækning af underskud, men ikke alle egenkapitalposter kan anvendes til alle tre dele. Desuden er der en række skattemæssige nyheder.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
032+033-2016 (22. maj 2017)
046-2016 (22. marts 2017)
042-2016 (13. marts 2017)
031-2016 (21. februar 2017)
038-2016 (20. december 2016)
014-2016 (30. november 2016)
026+027-2016 (30. november 2016)
025-2016 (30.november 2016)
029+030-2016 (21. november 2016)
064-2016 (4. maj 2017)
060-2016 (4. maj 2017)
052-2016 (21. februar 2017)
051-2016 (21. februar 2017)
061-2016 (21. november 2016)
101-2016 (4. maj 2017)
073 + 074-2016 (18. april 2017)
106-2016 (18. april 2017)
113-2016 (18. april 2017)
091-2016 (22. marts 2017)

Artikler og interessante links
Erhvervsstyrelsen: opdateret og præciseret vejledning om registrering af reelle ejere
Hvad kan de enkelte reserver under egenkapitalen bruges til?
Dobbelt kindhest til virksomheder, der udsættes for CEO Fraud
Godt skattenyt til jagtglade erhvervsfolk
SKAT strammer skruen overfor skattefrie kantineordninger
Intet fradrag for underskud af personlig virksomhed i K/S, P/S og I/S for passive ejere
Beskatning af erstatningsbeløb
Pas på skatten ved bodeling
Afskaffelse af forskudsmomsordningen
Delvist farvel til eksportmomsordningen allerede fra 2018
Solidarisk hæftelse for betaling af punktafgifter

SKAT-meddelelser
Retssagsvejledning

Bindende svar
Hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed

Kursuslisten


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

032+033-2016 (22. maj 2017)  


046-2016 (22. marts 2017)  


042-2016 (13. marts 2017)  


031-2016 (21. februar 2017)  


038-2016 (20. december 2016)  


014-2016 (30. november 2016)  


026+027-2016 (30. november 2016)  


025-2016 (30.november 2016)  


029+030-2016 (21. november 2016)  


064-2016 (4. maj 2017)  


060-2016 (4. maj 2017)  


052-2016 (21. februar 2017)  


051-2016 (21. februar 2017)  


061-2016 (21. november 2016)  


101-2016 (4. maj 2017)  


073 + 074-2016 (18. april 2017)  


106-2016 (18. april 2017)  


113-2016 (18. april 2017)  


091-2016 (22. marts 2017)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Erhvervsstyrelsen: opdateret og præciseret vejledning om registrering af reelle ejere

Der er indført en pligt for visse virksomheder, herunder bl.a. kapitalselskaber og andelsselskaber med begrænset [...]


BDO

Hvad kan de enkelte reserver under egenkapitalen bruges til?

Et selskabs egenkapital kan anvendes til udlodning af udbytte, til udstedelse af fondsaktier og til dækning af underskud, men ikke alle egenkapitalposter kan anvendes til alle tre dele.


BDO

Dobbelt kindhest til virksomheder, der udsættes for CEO Fraud

Skatterådet har i en ny afgørelse fastslået, at en virksomhed ikke har skattefradrag for tab som følge af et såkaldt CEO Fraud, hvor der overføres penge til udlandet på baggrund af e-mails, der synes sendt af direktøren.


BDO

Godt skattenyt til jagtglade erhvervsfolk

Landsskatteretten har i en principiel afgørelse fastslået, at det ikke skal medføre en skatteregning, når erhvervsfolk inviteres på jagt af deres forretningsforbindelser, uanset at værdien måske ikke er helt ubetydelig.


BDO

SKAT strammer skruen overfor skattefrie kantineordninger

En kantineordning er ikke skattefri for medarbejderne, hvis de modtager 2 måltider hver dag på jobbet og kun betaler et af SKAT fastsat beløb herfor svarende til SKATs sats.


PwC

Intet fradrag for underskud af personlig virksomhed i K/S, P/S og I/S for passive ejere

Den 2. juni 2016 er vedtaget et lovforslag, hvorefter skattemæssige underskud i K/S, P/S og I/S mv. for passive, personlige ejere ikke længere kan modregnes i anden indkomst, uanset at antallet af deltagere er højst 10. Loven gælder for investeringer den 12. maj 2017 eller senere, medmindre der erhverves yderligere ejerandele i en virksomhed, hvori der i forvejen er investeret.


Ret&Råd Advokater

Beskatning af erstatningsbeløb

Det giver meget ofte anledning til tvivl og usikkerhed hos skadelidte, hvorvidt der skal betales skat af erstatningsbeløb fra personskadeerstatning. Reglerne er imidlertid relativt enkle.


Ret&Råd Advokater

Pas på skatten ved bodeling

Når du skal separeres eller skilles er der 3 hovedpunkter, du skal have styr på: Selve separation/skilsmissen og vilkårene herfor, bodeling, og børnene.


EY

Afskaffelse af forskudsmomsordningen

Lovforslag, der afskaffer forskudsmomsordningen, er sendt i høring. Forskudsvist udbetalte beløb skal tilbagebetales til SKAT senest 15. januar 2018.


PwC

Delvist farvel til eksportmomsordningen allerede fra 2018

Vi har tidligere skrevet i Dialog – læs mere her – at man fra politisk side lagde op til finansiere Nordsøaftalen ved at afskaffe en væsentlig del af eksportmomsordningen – den såkaldte forskudsmoms, der også går under populærbetegnelsen ”det stående lån”


BDO

Solidarisk hæftelse for betaling af punktafgifter

SKAT er begyndt at gøre et solidarisk ansvar gældende over for virksomheder, der køber varer, hvor punktafgiften ikke er betalt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Retssagsvejledning

SKM2017.436.DEP

Vedrører: -

Denne vejledning beskriver de overordnede principper for behandlingen af retssager om skatte- og afgiftsregler, hvori Skatteministeriet optræder som part, og hvor et skatte-, vurderings- eller motorankenævn, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten efter lovgivningen er sidste administrative klageinstans. Derudover beskrives nu tillige SKATs sager om bl.a. inddrivelse.

Vejledningen beskriver endvidere en række af Kammeradvokatens opgaver i forbindelse med varetagelsen af sagsførelsen for Skatteministeriet. Vejledningen træder i stedet for ministeriets retssagsvejledning af 21. december 2012 (offentliggjort som SKM2012.756.SKAT) og indeholder i forhold til denne bl.a. konsekvensændringer som følge af oprettelsen af Skatteankestyrelsen og ændret ankefrist fra landsretten til Højesteret.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at have tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed

SKM2017.427.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 32, stk. 1, 2 og 4. Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1-3

Skatterådet fastslog, at hvede- og rapsfutures, der indgås inden høsten for at prissikre hvede henholdsvis raps, kunne anses for at være finansielle kontrakter med erhvervsmæssig tilknytning. Skatterådet fastslog endvidere, at de finansielle kontrakter derfor kan placeres i virksomhedsskatteordningen.


Indholdsfortegnelse