RegnskabsMail 2017, uge 23

Kære Læser.

I denne uges RegnskabsMail kan du bla. læse artikel om den ny registreringspligt for virksomheder og fonde, der trådte i kraft den 23. maj 2017. Den nye registreringspligt medfører, at virksomheder og fonde fremover skal registrere deres reelle ejere i et nyt register over reelle ejere.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ny registreringspligt for virksomheder og fonde
IFRIC 23: Usikkerheder ved regnskabsmæssig behandling af indkomstskat
Elektronisk publikation om delårsrapportering 2017
PwC IFRS Talks
IFRS news juni 2017
Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål
Nye krav til løn i forbindelse med ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse fra 1. juli 2017
Hvornår er aktionærlån lovlige?
Konkurrencer på internettet m.v.

Styresignaler
Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignal

Bindende svar
Forbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
12-06-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Maj 2017
12-06-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Maj 2017
15-06-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 2 (maj 2017)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

EY

Ny registreringspligt for virksomheder og fonde

Den 23. maj 2017 trådte en ny registreringspligt for virksomheder og fonde m.v. i kraft. Den nye registreringspligt medfører, at virksomheder og fonde fremover skal registrere deres reelle ejere i et nyt register over reelle ejere.


PwC

IFRIC 23: Usikkerheder ved regnskabsmæssig behandling af indkomstskat

Der er vedtaget et nyt fortolkningsbidrag, som specificerer, hvordan usikkerheder i indkomstskatten skal indregnes og måles. Fortolkningsbidraget er gældende fra regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere. Det er endnu ikke EU-godkendt.


PwC

Elektronisk publikation om delårsrapportering 2017

Vi har opdateret kapitlet om delårsrapportering i vores IFRS manual, Manual of Accounting. Du kan tilgå det nye kapitel sammen med vores IFRS-eksempelregnskab for en delårsrapport i en elektronisk version.


PwC

PwC IFRS Talks

2018 og 2019 skal der implementeres en række nye standarder, som vil få betydning for de fleste regnskabsaflæggere. For at klæde regnskabsaflægger bedst muligt på lancerer vi en serie af podcasts med aktuelle emner. Tyve minutter to gange om måneden sikrer, at du er up to date på IFRS. Første podcast er allerede ude og omhandler virksomhedsovertagelser efter IFRS 3. Kommende podcasts omfatter leasing efter IFRS 16 og indregning af omsætning fra kontrakter med kunder efter IFRS 15.


PwC

IFRS news juni 2017

I IFRS news fra juni kan du blandt andet læse om:

  • Ny standard for forsikringskonktrakter, IFRS 17, er udsendt
  • Påvirkningen af den nye leasingstandard, IFRS 16, for leasinggiver
  • Regnskabsmæssig behandling af garantier efter IFRS 15


EY

Afskaffelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke almennyttige m.v. formål

Lovforslag L 27 indebærer bl.a. ændringer i forhold til fondes indberetninger af uddelinger.


PwC

Nye krav til løn i forbindelse med ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse fra 1. juli 2017

Den 2. juni 2017 har Folketinget vedtaget lovforslaget om ændring af beløbsordningen. Lovforslaget træder i kraft fra og med den 1. juli 2017.


SEGES

Hvornår er aktionærlån lovlige?

Der er stadig skattemæssigt store udfordringer ved at foretage et aktionærlån. Også selv om det selskabsretligt i mange situationer er blevet lovligt at yde et aktionærlån


Beierholm

Konkurrencer på internettet m.v.

Hvad med moms og spilafgift?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignal

SKM2017.392.SKAT

Vedrører: Kuldioxidafgiftsloven § 5, stk. 3. Kulafgiftsloven § 5, stk. 8 og § 5, stk. 13

Ændring af praksis vedrørende opgørelse af kuldioxidafgiften for perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for affaldsforbrændingsvirksomheder uden tilladelse til udledning af CO 2 efter lov om CO 2 -kvoter, som følge af Landsskatterettens afgørelse af 3. juni 2016, SKM2017.268.LSR .


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Forbrugsmålere ikke omfattet af håndværkerfradraget (Grøn BoligJobordning 2016-2017)

SKM2017.390.SR

Vedrører: Ligningsloven § 8 V. Bilag 1 til ligningsloven (ydelser omfattet af boligjobordningen 2016-2017)

Skatterådet kan ikke bekræfte, at et projekt med etablering af forbrugsmålere på vand- og varmeforsyning, kan omfattes af håndværkerfradraget (Grøn boligjobordning).

De omhandlede målere skal installeres for at måle forbruget i forhold til de enkelte boliger i en rækkehusbebyggelse. Der er ikke tale om, at de omhandlede målere installeres for at automatisere styring og forbruget.

Installation af forbrugsmålere, til måling af henholdsvis varmeforbrug og forbrug af koldt og varmt forbrugsvand er ikke specifikt angivet i bilag 1 til ligningsloven.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyt fra Skatteministeriet

Hvad er op og ned? Forstå milliardbeløbene om afskrivninger og tab af offentlig gæld


Indholdsfortegnelse