RegnskabsMail 2017, uge 21

Kære Læser.

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en publikation om forhold, som kan have betydning ved regnskabsaflæggelsen pr. 30. juni 2017 og en pjece der beskriver reglerne for moms og skat ved brugen af firmabiler. Pjecen beskriver reglerne for brugen af firmabiler opdelt i henholdsvis gulpladebiler og biler på hvide plader.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Registrering reelle ejere af kapitalselskaber m.fl.
Registrering af fondes reelle ejere
Regnskabsaflæggelse pr. 30. juni 2017
Udvis forsigtighed med et sommerhus til dine ansatte
Biler – Skat & Moms
Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder
Godtgørelse af energiafgifter

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-05-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Maj 2017
31-05-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Maj 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Registrering reelle ejere af kapitalselskaber m.fl.

Erhvervsstyrelsen har i dag åbnet op for registrering af relle ejere.


DELACOUR

Registrering af fondes reelle ejere

Nye regler om registrering af reelle ejere er netop trådt i kraft. Reglerne gælder også for fonde, og fondsbestyrelsen har derfor nu pligt til at registrere oplysninger om fondens reelle ejere.


PwC

Regnskabsaflæggelse pr. 30. juni 2017

Du kan i denne publikation læse om de forhold, som vi vurderer, kan have betydning ved regnskabsaflæggelsen pr. 30. juni 2017. Det gælder bl.a. reglerne for nedskrivning af immaterielle aktiver, måling til dagsværdi, revurdering af levetider og scrapværdier på anlægsaktiver, Brexit, omlægning af lån, supplier finance og cash pool ordninger.


PwC

Udvis forsigtighed med et sommerhus til dine ansatte

I en ny afgørelse fra Østre Landsret er betingelserne for beskatning af et sommerhus som personalesommerhus blevet skærpet, og risikoen for rådighedsbeskatning for hovedaktionærer er blevet forøget.


BDO

Refusion af energiafgifter i landbrugsvirksomheder

Alt energiforbrug er belagt med afgifter. I publikationen får du svar på, hvilke afgifter der er tale om.


BDO

Godtgørelse af energiafgifter

Alt energi- og vandforbrug er belagt med afgifter, men der findes også godtgørelser.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19  


Indholdsfortegnelse