RegnskabsMail 2017, uge 14

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en artikel om den regnskabsmæssige behandling af ændringer i selskabskapitalen. Desuden harBDOudgivetenhåndbog "Bestyrelsesmedlemmer 2016". Håndbogen er et opslagsværk, hvor det er muligt at slå den skatte- og momsmæssige behandling af de mest almindelige bestyrelseshonorarer op.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af ændringer i selskabskapitalen
Flere års offentlig digitalisering har ikke lempet virksomhedernes byrder
Agil intern revision styrker organisationer i en tid med forandring
Domstolene er ubøjelige, når det gælder glemte skattefradrag
Er alle medejere af en virksomhed altid selvstændigt erhvervsdrivende?
Arbejdsgiverbetalte skærmbriller kan være skattefrie
Personalesommerhus og beskatning
Nu bliver det måske billigere at overtage en familievirksomhed
Bestyrelsesmedlemmer 2016
Når gæld til SKAT og andre kreditorer presser virksomheden

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-04-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Marts 2017
10-04-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Marts 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af ændringer i selskabskapitalen

Ændring af selskabskapitalen kan først indarbejdes i årsregnskabet for det regnskabsår, hvori den formelt besluttes og gennemføres


Dansk Revision

Flere års offentlig digitalisering har ikke lempet virksomhedernes byrder

Det er ikke blevet lettere at indberette til det offentlige, vurderer revisorerne i ny undersøgelse. Krav om flere oplysninger og manglende brugervenlighed blandt årsagerne til, at indberetningerne koster virksomhederne mere tid.


PwC

Agil intern revision styrker organisationer i en tid med forandring

2017 State of the Internal Audit Profession Study


BDO

Domstolene er ubøjelige, når det gælder glemte skattefradrag

Højesteret har fastslået meget klart, at du selv bærer ansvaret for en korrekt skatteansættelse.


DLA Piper

Er alle medejere af en virksomhed altid selvstændigt erhvervsdrivende?

Skatteministeren arbejder for tiden på et lovforslag til ændring af ligningsloven.


PwC

Arbejdsgiverbetalte skærmbriller kan være skattefrie

Personalegode contra arbejdsredskab.


Redmark

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?


Ret&Råd Advokater

Nu bliver det måske billigere at overtage en familievirksomhed

Folketinget vurderer, at der er ca. 23.000 familieejede virksomheder, der skal igennem et generationsskifte indenfor de næste 10 år.


BDO

Bestyrelsesmedlemmer 2016

Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, hvor det er muligtlet og hurtigt at slå den skatte- og momsmæssige behandlingaf de mest almindelige bestyrelseshonorarer op.


DELACOUR

Når gæld til SKAT og andre kreditorer presser virksomheden

Som de fleste ved, har SKAT i længere tid været bagud med inddrivelsen af statens tilgodehavender. SKAT er dog tydeligvis ved at rette op på dette og har taget forskellige initiativer for at effektivisere inddrivelsen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 15

Revideret udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 16

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/3-17 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/3-17 fra Industriens Fond, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse