RegnskabsMail 2017, uge 13

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder blandt andet omtaler af den kommende lempelse af generationsskifter, forældrelejlighed og skattefri godtgørelse til frivillige hjælper i idrætsforeninger mv.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag
IFRS for Pharma og Life science virksomheder
IFRS 15 i ejendomsbranchen
Forældrekøbslejlighed
Lempelser af generationsskifte
Nedsættelse af bo- og gaveafgiften
Forbedret genoptagelsesmulighed for lagerbeskatning efter aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven
Fremsat lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder
Brexit og indkomstskat under IFRS
Lavere afgift ved generationsskifte
Skattefrie godtgørelser i foreninger
Momspenge på vej til erhvervs- og produktionsskolerne


 

Artikler og interessante links

PwC

Nye og ændrede IFRS standarder og fortolkningsbidrag

PwC har udarbejdet en guide, der omfatter nye standarder, ændringer samt fortolkningsbidrag, som træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2017 eller senere. Guiden kan bruges som en praktisk hjælp af regnskabsudarbejder eller regnskabsbruger til at få et overblik over, hvilke nye standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for regnskabsåret 2017. Den indledes med et hurtigt skematisk overblik efterfulgt af en uddybende beskrivelse af de enkelte ændringer, der giver læser mulighed for at vurdere relevansen af den enkelte ændring.


PwC

IFRS for Pharma og Life science virksomheder

Vores publikation "Issues and solutions for the pharmaceuticals and life sciences industries" om IFRS specifikt rettet mod virksomheder i Pharma og Life science industrien er opdateret med de nye standarder for indregning af omsætning efter IFRS 15 og indregning af finansielle instrumenter efter IFRS 9. Publikationen omfatter detaljerede løsninger på regnskabsmæssige problemstillinger under IFRS for transaktioner i Pharma og Life science industrien.


PwC

IFRS 15 i ejendomsbranchen

PwC har udgivet et supplement til vores publikation om IFRS 15: Indregning af indtægter fra kundekontrakter. Supplementet fremhæver de potentielt største ændringer for ejendomsbranchen ved overgangen til den nye standard. Publikationen er specifikt rettet mod ejendomsudviklere og ejendomsmanagers.


Beierholm

Forældrekøbslejlighed

Børns videresalg af forældrekøbslejlighed


Beierholm

Lempelser af generationsskifte

Forslaget om lempelser af generationsskifte er nu fremsat – efter en indledende høringsproces.


Dansk Revision

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Som vi skrev i vores nyhed i december 2016, så har skatteministeren ønsket at gennemføre en nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder. Høringsfristen er nu udløbet af ministeren har derfor fremsat det endelig lovforslag.


PwC

Forbedret genoptagelsesmulighed for lagerbeskatning efter aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven

Den 29. marts 2017 har skatteministeren fremsat et lovforslag om genoptagelse vedrørende lagerbeskatning efter aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven


PwC

Fremsat lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Den 29. marts 2017 har skatteministeren fremsat et lovforslag vedrørende nedsættelse af bo- og gaveafgiften, herunder stramning af successionsreglerne


PwC

Brexit og indkomstskat under IFRS

Når Storbritannien træder ud af EU, vil der være forskellige skattefradrag og skatteunddragelser gældende for britiske selskaber og andre EU-selskaber, som muligvis ophører. Det er endnu uvist, hvordan eventuelle nye skatteregler, som træder i kraft for disse, vil komme til at virke. Vi adresserer disse problemstillinger i den seneste udgave af PwC In brief.


Revisorgruppen Danmark

Lavere afgift ved generationsskifte

Lovforslag lemper bo- og gaveafgifter


SEGES

Skattefrie godtgørelser i foreninger

I mange lokale foreninger har frivillig hjælp fra lokale ildsjæle stor betydning for foreningens virke.


BDO

Momspenge på vej til erhvervs- og produktionsskolerne

Flere netaviser berettede i sidste uge om, at regeringen redder landets produktions- og erhvervsskoler fra et kæmpe moms-smæk.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse