RegnskabsMail 2017, uge 12

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder en række spændende artikler, dog mest fra skatteomområdet.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Årsregnskabet for 2016 er noget særligt
Snart skal selskabers reelle ejere registreres
CFOdirect
CFOdirect
Skattebøvl når voksne børn flytter hjem
Selvangivelsesfristen for selskaber for indkomståret 2016
Guide til glemte fradrag
Sådan er rentereglerne for restskat
Parcelhus - driftsudgifter
Skattebrevkasse
Personalesommerhus og beskatning
Skat og moms ved tab på debitorer mv.
Sådan er reglerne for mandskabsvogne uden registreringsafgift

Domme
Manglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
31-03-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Marts 2017
31-03-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Marts 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Årsregnskabet for 2016 er noget særligt

Overgangen til den nye årsregnskabslov gør aflæggelsen af årsregnskabet for 2016 til en mere tidskrævende opgave end normalt.


DELACOUR

Snart skal selskabers reelle ejere registreres

Den 1. marts 2016 vedtog Folketinget loven om ændring af bl.a. selskabsloven, der medførte pligt for selskaber mv. til at registrere deres reelle ejere. Erhvervsministeriet har nu sendt en række bekendtgørelser i høring, der forventes at medføre, at ændringsloven og de nye regler træder i kraft den 23. maj 2017, og at den sidste frist for selskabers mv. registrering af deres reelle ejere fastsættes til den 1. oktober 2017.


PwC

CFOdirect

Få indsigt i dette kvartals vigtige emner vedrørende regnskabsaflæggelsen med The quarter close, og se videoen, hvor den regnskabsmæssige behandling af licenser efter IFRS 15 (revenue from contracts with customers) drøftes.


PwC

CFOdirect

Et kig på dette kvartals aktuelle nyheder vedr. regnskabsaflæggelse med The quarter close


BDO

Skattebøvl når voksne børn flytter hjem

Når voksne børn flytter hjem til deres forældre, kan det meget nemt give en skatteregning til forældrene.


BDO

Selvangivelsesfristen for selskaber for indkomståret 2016

Efter et par år med forlænget selvangivelsesfrist er vi nu vendt tilbage til de almindelige regler.


BDO

Guide til glemte fradrag

Hvor langt tilbage i tid kan du få genoptaget dine gamle skatteansættelser


BDO

Sådan er rentereglerne for restskat

Det er klart en fordel at betale restskat med det samme. Restskat op til 19.968 kr. kan indregnes i forskudsskatten for 2018.


Beierholm

Parcelhus - driftsudgifter

Mulighed for fradrag ved erhvervsmæssig anvendelse


Deloitte

Skattebrevkasse

Nedenfor finder du en oversigt over vores seneste brevkassespørgsmål besvaret af Deloittes skatteekspert Richardt Tabori Kraft.


Revisorgruppen Danmark

Personalesommerhus og beskatning

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?


BDO

Skat og moms ved tab på debitorer mv.

Denne artikel handler om den moms- og skattemæssige behandling af tab på alle former for tilgodehavender.


BDO

Sådan er reglerne for mandskabsvogne uden registreringsafgift

Reglerne for anvendelse af mandskabsvogne er strengere end de generelle regler for biler på gule plader.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Manglende afregning af A-skat og AM-bidrag - nedsættelse af momsfradrag - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende

SKM2017.208.BR

Vedrører: Momslovens § 39. Kildeskattelovens § 46, stk. 1 og § 69, stk. 1. Arbejdsmarkedsbidragslovens § 11

Sagsøgeren var i indkomstårene 2010-2012 indehaver af en personligt drevet vognmandsvirksomhed.

Sagen handlede om, hvorvidt det var med rette, at SKAT havde anset sagsøgeren for at hæfte for manglende afregning af A-skat og AM-bidrag, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1, i forbindelse med udbetaling af vederlag til en vognmand i sagsøgerens virksomhed, hvori sagsøgeren ikke havde indeholdt skat. SKAT havde ved samme lejlighed nedsat sagsøgerens fradrag for moms af vederlaget.

Det væsentlige tvistepunkt i sagen var, hvorvidt vognmanden skulle anses for at være selvstændig erhvervsdrivende eller ansat lønmodtager i sagsøgerens virksomhed.

Retten lagde ved sin afgørelse til grund, at vognmanden ikke var registreret som selvstændig erhvervsdrivende og ikke havde et aktivt CVR-nummer i de omhandlede indkomstår, samt at sagsøgeren var vognmandens eneste hvervgiver i de pågældende år.

På grundlag af de fakturaer, som vognmanden havde udstedt til sagsøgeren i 2010 til 2012, fandt retten, at det kunne konstateres, at vognmandens arbejde for sagsøgeren havde været omfattende, og at arbejdet var foregået løbende og med stor hyppighed. Det kunne endvidere konstateres, at arbejdet ofte var faktureret til en bestemt enhedspris.

Herefter, og med henvisning i øvrigt til, at det måtte lægges til grund, at vognmandens arbejde for sagsøgeren i al væsentlighed var foregået ved kørsel med sagsøgerens lastbiler, og at betalingen for vognmandens arbejde ikke i særlig grad adskilte sig fra lønnen til sagsøgerens øvrige ansatte, var det rettens samlede vurdering, at vognmanden måtte betragtes som en lønmodtager i sagsøgerens virksomhed.

Retten fandt efter de nævnte omstændigheder og sagsøgerens forhold som erhvervsdrivende med flere ansatte, at sagsøgeren havde haft fornødent kendskab til pligten til at indeholde A-skat og AM-bidrag. Sagsøgeren havde i øvrigt ikke godtgjort, at han ikke havde udvist forsømmelighed ved at undlade indeholdelsen i relation til udbetalingerne til vognmanden, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Øl- og vinafgiftsloven


Afgiftssatser i øl- og vinafgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).
Vedtaget den 23. marts 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Bilag

Bilag 14

Henvendelse af 20/3-17 fra Industriens Fond

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/3-17 fra Industriens Fond, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse