RegnskabsMail 2017, uge 09

Kære læser

Denne uges Regnskabsmail indeholder bl.a. nogle gode overbliksartikler om nyeste regnskabsregler og om kommende skattelove.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
24-2016 (16. november 2016)

Artikler og interessante links
Overdrivelse fremmer forståelsen
Ændret årsregnskabslov - Nye tider = nye måder at tænke på?
Global illustrativ IFRS delårsrapport juni 2017
Acontoskat for selskaber i 2017
Etablerings- og iværksætterkontoordningen 2017
Deltagere i transparente selskaber – selvstændigt erhvervsdrivende eller ej?
Virksomhedsjubilæum og gratialer
Nye skatteregler på vej
Billig skat ved fri bolig til forældre
Kantinemoms
Erhvervsaffaldsgebyr og ejendomsskattebilletten

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-03-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Februar 2017
10-03-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Februar 2017

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

24-2016 (16. november 2016)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Overdrivelse fremmer forståelsen

Erhvervsministeriet udsendte i sidste uge en pressemeddelelse om, at det nu er blevet nemmere for mange virksomheder at foretage indberetninger.


EY

Ændret årsregnskabslov - Nye tider = nye måder at tænke på?

Der er mange ændringer til årsregnskabsloven fra og med 2016. De fleste har ikke det fulde overblik over, hvad det betyder for deres regnskab. For mange vil ændringerne ikke være dramatiske, men der er enkelte ændringer, der mange steder bør give anledning til overvejelse. Denne artikel vil behandle en af de ændringer der berører flest virksomheder.


PwC

Global illustrativ IFRS delårsrapport juni 2017

PwC har opdateret modelregnskabet for et delårsregnskab efter IFRS. Delårsrapporten med tilhørende bemærkninger er udarbejdet for det fiktive børsnoterede selskab, VALUE IFRS Plc. og udarbejdet efter de gældende IFRS standarder pr. 31. oktober 2016.


BDO

Acontoskat for selskaber i 2017

I 2017 skal selskaber betale acontoskat henholdsvis den 20/3 og den 20/11. De færreste vil indbetale frivilligt i marts.


Beierholm

Etablerings- og iværksætterkontoordningen 2017

Denne information er udarbejdet med det formål at skabe et overblik over reglerne for anvendelse af etablerings- og iværksætterkontoordningen. Herudover vil informationen ved eksempler give et overblik over mulighederne for anvendelse af ordningen.


Beierholm

Deltagere i transparente selskaber – selvstændigt erhvervsdrivende eller ej?

Erhvervsmæssig virksomhed kan drives i mange forskellige virksomhedsformer: Selvstændigt erhvervsdrivende, interessentskab, partnerselskab, kommanditselskab, aktie- og anpartsselskab, fonde m.fl.


Deloitte

Virksomhedsjubilæum og gratialer

Er det muligt at tildele samtlige medarbejdere et jubilæumsgratiale skattefrit næste år, selvom virksomheden har skiftet ejer?


EY

Nye skatteregler på vej

Der er flere nye regler på vej på skatteområdet, som kan få betydning for netop din virksomhed. Det drejer sig om bo- og arveafgiften ved generationsskifte, reglerne for deltagelse i 10-mandsprojekter og fastfrysning af grundskylden - herunder også for erhvervsejendomme.


SEGES

Billig skat ved fri bolig til forældre

Børn, der stiller en bolig til rådighed for forældre m.fl. i tilknytning til egen bolig er omfattet af særlige, gunstige skatteregler


EY

Kantinemoms

Virksomheder der sælger mad til ansatte via kantine-, frokostordning eller lignende, er momspligtig. Er medarbejdernes betaling mindre end virksomhedens kostpris gælder særlige momsregler.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Erhvervsaffaldsgebyr og ejendomsskattebilletten

Statsforvaltningen har fastslået, at erhvervsaffaldsgebyr ikke kan opkræves over ejendomsskattebilletten for [...]


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven
Afgiftssatser i motoransvarsforsikringsafgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange sager der skal behandles, hvis man skifter fra den positive afgrænsning til den negative afgrænsning af, for hvilke fordringstyper der kan ske inddrivelse ved lønindeholdelse og udpantning (udlæg), til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ophævelserne af særregler i anden lovgivning vil have betydning for antallet af sager, der skal behandles, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om der er planer om at øge antallet af medarbejdere, der skal foretage betalingsevnevurderinger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for sagsbehandlingstiderne for betalingsevnevurderinger, som de er nu, samt give et bud på, hvordan sagsbehandlingstiderne vil udvikle sig som et resultat af denne lovgivning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ændringerne i dækningsrækkefølgen vil have betydning for antallet af sager, der skal behandles, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor stort et beløb ministeren er klar til at afskrive på restancerne m.v., til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at redegøre for, at det af lovforslaget fremgår, at lovforslaget ikke vurderes til at have økonomiske konsekvenser for det offentlige, især med tanke på dels den sagsbehandlingsopgave, der ligger ift. betalingsevnevurderinger og ift. at ministeren skal fastsætte nærmere regler om retskraftvurderinger i forbindelse med oprydningen efter EFI/DMI, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om der vil være nogle ændringer i den effektive rente på gæld til det offentlige som et resultat af lovforslaget, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse