RegnskabsMail 2017, uge 08

Kære læser

Denne uges RegnskabMail indeholder bl.a. en publikation fra BDO om skattetips til håndværkere, en håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS’ere og murere.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
44-2016 (21. november 2016)
108-2016 (21. november 2016)
43-2016 (21. november 2016)
94-2016 (21. november 2016)
82-2016 (21. november 2016)
80-2016 (21. november 2016)
77-2016 (21. november 2016)
72-2016 (21. november 2016)
18-2016 (16. november 2016)
23-2016 (16. november 2016)

Artikler og interessante links
International GAAP® 2017
Ny lov om forretningshemmeligheder på vej
Ændring til serviceattest - omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer
HUSK: Årsrapporten 2016 kræver mere end normalt ...
CFOdirect: PwC kommenterer på kompleks FASB-model, VIDEO: Se hvordan du klassificerer sikkerhedsstillelse, der har karakteristika af både gæld og egenkapital og meget mere
CFOdirect: IFRS nyheder – nytårsfortsætter til din virksomhed, bliv forberedt på, hvilke spørgsmål du vil møde på aktionærmødet og meget mere
CFOdirect: Et overblik over FASB’s nye definitioner af en forretning og dets indvirkning, ny regnskabsvejledning skaber ustabilitet i skattesatser og meget mere
Persondataforordningen - Hjemmearbejdspladser skal også have et servicetjek
Moms af "gratis" varer og tjenesteydelser
Hvad skal SKAT beskæftige sig med?
Depechen nr. 4 - 2017
Skattetips til håndværkere
Indberetning og erklæring om markedsførte elektriske produkter for 2016

SKAT-meddelelser
Orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
28-02-2017 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Februar 2017
28-02-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Februar 2017
01-03-2017 Moms i 2016 Moms for 2. halvår 2016
01-03-2017 Moms i 2016 Moms for 4. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

44-2016 (21. november 2016)  


108-2016 (21. november 2016)  


43-2016 (21. november 2016)  


94-2016 (21. november 2016)  


82-2016 (21. november 2016)  


80-2016 (21. november 2016)  


77-2016 (21. november 2016)  


72-2016 (21. november 2016)  


18-2016 (16. november 2016)  


23-2016 (16. november 2016)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

EY

International GAAP® 2017

2017-versionen af International GAAP® er nu offentliggjort. Den er blevet ajourført af regnskabsfaglige specialister i EY's International Financial Reporting Group.


Plesner

Ny lov om forretningshemmeligheder på vej

Det nye EU-direktiv om forretningshemmeligheder skal implementeres i en helt ny og selvstændig lov om forretningshemmeligheder. Det er netop blevet bekræftet under et brugermøde hos Patent- og Varemærkestyrelsen.


Plesner

Ændring til serviceattest - omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer

Erhvervsstyrelsen har pr. 30. januar 2017 foretaget en række ændringer af den serviceattest, som virksomheder kan bruge i forbindelse med deltagelse i offentlige udbud. Den væsentligste ændring er, at Erhvervsstyrelsen fremover også vil indhente oplysninger om strafbare forhold for udenlandske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Fremover kan ordregiver altså bruge serviceattesten som tilstrækkelig dokumentation for, at en virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven - også når der er udenlandske medlemmer af ledelsen.


PwC

HUSK: Årsrapporten 2016 kræver mere end normalt ...

Årsrapporten 2016 kræver mere end sidste år. Det skyldes, at årsregnskabsloven er ændret på en lang række punkter – både hvad angår oplysninger og hvad angår indregning og måling af aktiver og forpligtelser. Der er også sket ændringer i den såkaldte byggeklodsmodel, så nogle virksomheder, der i dag aflægger efter regnskabsklasse B, skal aflægge efter [..]


PwC

CFOdirect: PwC kommenterer på kompleks FASB-model, VIDEO: Se hvordan du klassificerer sikkerhedsstillelse, der har karakteristika af både gæld og egenkapital og meget mere


PwC

CFOdirect: IFRS nyheder – nytårsfortsætter til din virksomhed, bliv forberedt på, hvilke spørgsmål du vil møde på aktionærmødet og meget mere


PwC

CFOdirect: Et overblik over FASB’s nye definitioner af en forretning og dets indvirkning, ny regnskabsvejledning skaber ustabilitet i skattesatser og meget mere


Ret&Råd Advokater

Persondataforordningen - Hjemmearbejdspladser skal også have et servicetjek

Når de nye regler om persondata træder i kraft 1. januar 2018, er det ikke kun håndteringen af persondata på selve arbejdspladsen, der skal være styr på, men også persondata, som medarbejderne har adgang til uden for arbejdspladsen f.eks. via Smartphones, tablets og lignende. Se her, hvad din virksomhed skal være opmærksom på


Revisorgruppen Danmark

Moms af "gratis" varer og tjenesteydelser

SKAT har fokus på de såkaldte salgsfremmende tiltag


BDO

Hvad skal SKAT beskæftige sig med?

Af en stort opsat artikel i dagbladet Børsen forleden fremgik det, at SKAT ikke siden 2012 har foretaget målrettet kontrol af de mange og store håndværkerfradrag, som næsten 600.000 danskere benyttede sig af alene i 2015.


BDO

Depechen nr. 4 - 2017

Depechen er vores nyhedsbrev med seneste nyt indenfor skat, moms og regnskab.


BDO

Skattetips til håndværkere

En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS’ere og murere.


PwC

Indberetning og erklæring om markedsførte elektriske produkter for 2016

Producenter og importører af elektriske produkter skal senest 31. marts 2017 indberette mængden af markedsførte produkter. Indberetningen skal ofte følges af en erklæring fra revisor.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKAT-meddelelse: Orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag

SKM2017.113.SKAT

Vedrører: -

Denne meddelelse indeholder retningslinjer for orientering af modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Varemærkeforfalskelsesloven
Satser i lov om varemærkeforfalskede varer


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).
Fremsat den 22. februar 2017

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema lovforslag om regelforenkling inddrivelse
Høringssvar - L 137 - regelforenklinger på inddrivelsesområdet

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse