RegnskabsMail 2017, uge 07

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en oversigt fra Beierholm om de mange ændringer til årsrapporten for 2016 (eller 2016/17) som følge af den nye årsregnskabslov. Beierholm har udgivet 3 publikationer som du kan downloade.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven
Ekstraarbejde med årsrapporten for 2016
IFRS news februar 2017
Underskudsbegrænsning ved frivillig akkord
Hvor høj skal lønnen til sportsfolk være?
Personbiler (hvidpladebiler) 2017
Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2017

Bindende svar
Konsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende

Kursuslisten


 

Artikler og interessante links

BDO

Størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven

En række investerings- og holdingselskaber kommer til at skifte regnskabsklasse pga. nye regler for opgørelse af nettoomsætningen. Og virksomheders regnskabspraksis kan få betydning for, hvilken regnskabsklasse de havner i.


Beierholm

Ekstraarbejde med årsrapporten for 2016

Formålet med denne nyhed er at informere om, at der som følge af ny årsregnskabslov er mange ændringer til årsrapporten for 2016 (eller 2016/17).


PwC

IFRS news februar 2017

I IFRS news februar kan du læse om:

  • Regnskabsmæssig behandling af gaver efter IFRS 15
  • Anvendelse af fremadrettede finansielle oplysninger anvendt i forbindelse med expected loss (forventede tab) modellen for finansielle aktiver
  • IFRS 16: Kan retten til at udskifte eller ombytte et aktiv i en leasingaftale betyde, at leasingaftalen ikke skal indregnes i balancen?


BDO

Underskudsbegrænsning ved frivillig akkord

En selvstændig, der på grund af insolvens indgår en frivillig akkord med sine kreditorer, er ikke skattepligtig af den økonomiske gevinst, men får i stedet beskåret sine skattemæssige underskud, sådan at disse ikke kan udnyttes.


BDO

Hvor høj skal lønnen til sportsfolk være?

Skattefrie godtgørelser er kun skattefrie, hvis de udbetales sammen med en løn, der ikke er ubetydelig. Skatterådet har netop fastslået, at en månedsløn til en professionel idrætsudøver på ca. 3.000 kr. er tilstrækkelig.


Beierholm

Personbiler (hvidpladebiler) 2017

Denne information er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser ved anvendelse af personbiler (hvidpladebiler).


Beierholm

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2017

Vi skal holde julefrokost. Er udgiften fradragsberettiget?


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Konsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende

SKM2017.99.SR

Vedrører: Cirkulære nr. 129 af. 4 juli 1994 om personskatteloven

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger er selvstændig erhvervsdrivende i forhold til den konsulentaftale, som spørger havde indgået med virksomhed A. Ved afgørelsen af, om spørger er selvstændig erhvervsdrivende, blev der lagt vægt på, at spørger havde etableret eget kontor, hvorfra arbejdet helt eller delvist udførtes. Endvidere var spørger ikke underlagt hvervgivers instruktionsbeføjelse, og spørger bestemte selv sin arbejdstid. Der er endvidere ved vurderingen lagt vægt på, at spørger i forbindelse med opfyldelse af kontrakten selv afholdt udgifter til it, udstyr, abonnementer, kontor og arbejdsplads.


Indholdsfortegnelse