RegnskabsMail 2017, uge 06

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikel om størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven. En række investerings- og holdingselskaber kommer til at skifte regnskabsklasse pga. nye regler for opgørelse af nettoomsætningen. Og virksomheders regnskabspraksis kan få betydning for, hvilken regnskabsklasse de havner i.

Desuden kan du finde gode opslagsværker om personalegoder og om skat og moms vedrørende gulpladebiler og firmabiler mv.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven
Revisorforordningen - fem gode råd til generalforsamlingen
ESMA Q&A vedr. guidelines til Alternative Performance Measures (APM)
IFRS 10 - Koncernregnskab og særligt om kapitalforvaltere
Underskudsbegrænsning ved frivillig akkord
Hvor høj skal lønnen til sportsfolk være?
Salg af fast ejendom 2017
Personalegoder
Når SKAT rejser en sag
Moms ved leasing af personbiler
Moms på salg af byggegrunde
Kantineordninger 2017
Biler, skat og moms
Kørsel i gulpladebiler

Afgørelser
Spørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-02-2017 Lønsumsafgift i 2017 Metode 2 (januar 2017)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven

En række investerings- og holdingselskaber kommer til at skifte regnskabsklasse pga. nye regler for opgørelse af nettoomsætningen. Og virksomheders regnskabspraksis kan få betydning for, hvilken regnskabsklasse de havner i.


Plesner

Revisorforordningen - fem gode råd til generalforsamlingen

Verdens førende inden for finansiel administration, Computershare, har rådført sig med Plesner om den nye revisorforordning, der trådte i kraft i juni 2016.


PwC

ESMA Q&A vedr. guidelines til Alternative Performance Measures (APM)

ESMA udsendte den 5. oktober 2015 en vejledning om brug af APM's i både årsrapporten og anden finansiel information, se link nederst i nyheden.


PwC

IFRS 10 - Koncernregnskab og særligt om kapitalforvaltere

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en investor opnår kontrol over en kapitalfond og dermed omfattes af reglerne i IFRS 10.


BDO

Underskudsbegrænsning ved frivillig akkord

En selvstændig, der på grund af insolvens indgår en frivillig akkord med sine kreditorer, er ikke skattepligtig af den økonomiske gevinst, men får i stedet beskåret sine skattemæssige underskud, sådan at disse ikke kan udnyttes.


BDO

Hvor høj skal lønnen til sportsfolk være?

Skattefrie godtgørelser er kun skattefrie, hvis de udbetales sammen med en løn, der ikke er ubetydelig. Skatterådet har netop fastslået, at en månedsløn til en professionel idrætsudøver på ca. 3.000 kr. er tilstrækkelig.


Beierholm

Salg af fast ejendom 2017

Salg af en ejendom giver anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger.


Dansk Revision

Personalegoder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.
Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi
af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt
fraviges for en lang række personalegoder...


SEGES

Når SKAT rejser en sag

Skat rejser hvert år en lang række sager mod skattepligtige personer og virksomheder, herunder mange landmænd.


BDO

Moms ved leasing af personbiler

Ved leasing af firmabiler på hvide plader kan en del af momsen af de løbende leasingydelser fratrækkes. Når det gælder momsen af udbetalingen, er det kun undtagelsesvis, at der er fradrag.


SEGES

Moms på salg af byggegrunde

Den 1. januar 2011 blev en del af momsfritagelsen på salg af fast ejendom ophævet. Det betyder bl.a., at virksomheder som udgangspunkt skal betale moms, når de sælger byggegrunde


Beierholm

Kantineordninger 2017

I mange virksomheder er der etableret en kantineordning. Formen af kantineordningen varierer meget i forhold til virksomhedens størrelse. Det er forskelligt, om virksomheden selv ansætter køkkenpersonale og driver kantinen, eller kantinedriften udliciteres til et cateringfirma.


Dansk Revision

Biler, skat og moms

Opdateret, faktuel information krydret med drømmebilleder og biler fra nu og fra en svunden tid. Få alt at vide om gulpladebiler, almindelige firmabiler, valget imellem firmabil og egen bil samt meget mere.


SEGES

Kørsel i gulpladebiler

Reglerne for, hvornår du bliver anset for at have kørt privat i en gulpladebil, er ikke enkle og overskuelige.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Spørgsmål om personlig eller erhvervsmæssig virksomhed samt om virksomhedsordningen kan anvendes

SKM2017.95.LSR

Vedrører: Vurderingslovens § 33, stk. 5 og stk. 8. Ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 1-5 og 9-11. Personskattelovens § 3, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, § 4, stk. 1, nr. 6 og stk. 2 Statsskattelovens § 4 - § 6. Ligningslovens § 14, stk. 1-3 og § 15 J, stk. 1 og § 15 K, stk. 6. Afskrivningslovens § 1

Landsskatteretten fandt, at driften af et feriecenter var erhvervsmæssig virksomhed, og at klageren kunne anvende virksomhedsskatteordningen. Den i vurderingsmæssig henseende anvendte benyttelseskode fandtes ikke at kunne tillægges afgørende betydning, idet den måtte anses for åbenbart forkert.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Moms på salg af byggegrunde

Udkastet til styresignal: 14-5318569

SKAT præciserer, hvornår en levering anses for en levering af en byggegrund i momsmæssig forstand.

Høringssvar:

 • Dansk Byggeri
 • DI
 • Advokatrådet
 • Dansk Erhverv
 • Danske Advokater
 • FSR - Danske Revisorer
 • SEGES
 • SEGES 2

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

  Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven
  Afgiftssatser i lystfartøjsforsikringsafgiftsloven


  Indholdsfortegnelse