RegnskabsMail 2017, uge 05

Kære læser

Der er ikke de store nyheder i denne uges RegnskabsMail. Her skal dog nævnes at der er kommet ny udgave af SKATs juridiske vejledningg (tidligere kaldet Ligningsvejledningen).

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ændring til serviceattest - omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer
Satser og Beløbsgrænser 2017
Rekordstore bøder for brud på hvidvask-regler
Nyt styresignal fra SKAT om moms på byggegrunde

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-02-2017 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Januar 2017
10-02-2017 A-skat og AM-bidrag i 2017 Januar 2017

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Plesner

Ændring til serviceattest - omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer

Erhvervsstyrelsen har pr. 30. januar 2017 foretaget en række ændringer af den serviceattest, som virksomheder kan bruge i forbindelse med deltagelse i offentlige udbud. Den væsentligste ændring er, at Erhvervsstyrelsen fremover også vil indhente oplysninger om strafbare forhold for udenlandske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Fremover kan ordregiver altså bruge serviceattesten som tilstrækkelig dokumentation for, at en virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven - også når der er udenlandske medlemmer af ledelsen.


Dansk Revision

Satser og Beløbsgrænser 2017

Tryk her og Læs alt om eksempelvis fradrag, gaver, arv og skat.


Plesner

Rekordstore bøder for brud på hvidvask-regler

I de seneste uger er der i USA og Danmark afsagt markante afgørelser med meget betydelige bøder og beslaglæggelse over for virksomheder i den finansielle sektor. Sagerne kommer i en periode, hvor myndighederne både i Danmark og internationalt har skærpet indsatsen mod hvidvask.


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nyt styresignal fra SKAT om moms på byggegrunde

SKAT har udsendt et nyt styresignal, hvori det præciseres, hvornår en levering af en byggegrund anses for en [...]


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Moms på fast ejendom - salg efter udlejning

Udkastet til styresignal: 14-4634237_1

SKAT gør opmærksom på, at der kan være tale om et momspligtigt salg i tilfælde, hvor en byggegrund eller ny bygning med tilhørende grund sælges efter udlejning.

Høringssvar:

 • Dansk Erhverv
 • FSR - Danske Revisorer
 • Landbrug & Fødevarer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

  Juridiske vejledninger

  Den juridiske vejledning 2017-1


  Indholdsfortegnelse