RegnskabsMail 2017, uge 03

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder primært nyheder fra skatte- og momsområdet.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Parcelhus - bygningsafskrivninger
Udgifter til redskaber, arbejdstøj og transport under frisørlære
Dyre biler på gule plader
Moms på fast ejendom
Opgørelsen af kantinemomsgrundlaget har fået endnu en krølle
Fortsat billigt elforbrug til opladning af elbiler

Bindende svar
Personalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort

Nyt fra SKAT
Nye satser


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-01-2017 Moms i 2016 Moms for december måned 2016
25-01-2017 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 December måned 2016/4. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Parcelhus - bygningsafskrivninger

Mulighed for genoptagelse, hvis erhvervsmæssig anvendelse


Deloitte

Udgifter til redskaber, arbejdstøj og transport under frisørlære

Udgangspunktet er, at der er fradrag for de driftsudgifter, som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.


Revisorgruppen Danmark

Dyre biler på gule plader

En specialindrettet "luksusbil" kan være vanskelig at udeholde fra beskatning som fri bil.


BDO

Moms på fast ejendom

SKAT udsender 2 styresignaler som desværre efterlader rigtig mange spørgsmål. Praksis er stadig uklar og grumset.


EY

Opgørelsen af kantinemomsgrundlaget har fået endnu en krølle

Anvender I SKATs forenklede ordning til opgørelse af kantinemomsgrundlaget, skal I være opmærksomme på, at SKAT har fastsat en ny standardsats for indirekte produktionsomkostninger på 2,5 % for ordning 2.


PwC

Fortsat billigt elforbrug til opladning af elbiler

Hvis din virksomhed udbyder opladning af elbiler, er der godt nyt.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Personalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort

SKM2017.36.SR

Vedrører: Ligningsloven § 16, stk. 10

Skatterådet kan bekræfte, at arbejdsgiver kan betale for en medarbejders parkering i en lufthavn uden at dette bliver skattepligtigt for medarbejderen, jf. ligningslovens § 16, stk. 10 om helt eller delvis privat benyttelse af parkeringsplads, der er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Dette gælder uanset om parkeringen betales ved, at stille et parkeringskort til rådighed eller der betales for den enkelte parkering fra gang til gang. Såfremt der stilles parkeringskort til rådighed, må dette imidlertid kun anvendes i forbindelse med arbejdet i København.

Anvendes parkeringskortet, der er begrænset til parkering i lufthavnen, til andre private gøremål, som fx parkering i forbindelse med private rejser, skal spørger, efter SKATs opfattelse, beskattes af værdien heraf efter ligningslovens § 16, stk. 3, 1. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

CFC-afgiftsloven
Afgiftssatser i Cfc-afgiftsloven


Indholdsfortegnelse