RegnskabsMail 2016, uge 50

Kære læser

Denne RegnskabsMail er året sidste. Den er meget omfattende og indeholder bl.a. en række gode tips vedrørende nedbringelse af skatten inden udgangen af 2016.

Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår.

Vi lander i din mailboks igen den 2. januar 2017.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
35-2013 og 49-2014 (24. oktober 2016)

Nyt fra Erhvervsankenævnet
Klagen delvis afvist og tiltrådt at aktindsigt ikke var blevet meddelt. Offentlighedslovens § 14, stk. 1, §§ 23-25 og § 1, stk. 1 i lov om Erhvervsankenævnet.

Artikler og interessante links
Årsnyt 2016 - Vi giver overblikket
Aktionærlånsreglerne er lempet, men hold dig fra dem
30 %-ordningen - Pensionsopsparing for selvstændige
Glem ikke skatten inden Nytår...
Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes
11 gode skatteråd ved juletid
Bedre muligheder for at optage et lån i sit selskab - Men husk at tage skatten i ed!
Lovforslag om lovliggørelse af kapitalejerlån er blevet vedtaget
Moms af udgifter til julegaver og julefrokoster
Hvordan er det nu med fradrag for undtagelsesvis kørsel mellem arbejde og hjem?
Styresignal om moms ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel
Salg af fast ejendom efter udlejning – moms?
Regnskabshåndbogen for pengeinstitutter
Julegaven til 1.200 kr. kan reelt koste dig 2.260 kr.
Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres for selskaber fra 1. januar 2017
Personalegoder 2017
Forlystelser m.fl. kan nu få godtgørelse af elafgift

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

35-2013 og 49-2014 (24. oktober 2016)  


Nyt fra Erhvervsankenævnet

Klagen delvis afvist og tiltrådt at aktindsigt ikke var blevet meddelt. Offentlighedslovens § 14, stk. 1, §§ 23-25 og § 1, stk. 1 i lov om Erhvervsankenævnet.  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

PwC

Årsnyt 2016 - Vi giver overblikket

Ét år er gået – og vanen tro byder vi velkommen til en ny udgave af Årsnyt!


BDO

Aktionærlånsreglerne er lempet, men hold dig fra dem

Selskaber kan fra nytår lovligt yde lån til deres kapitalejere og ledelsesmedlemmer i videre omfang end tidligere, men skattereglerne er ikke ændret. Det kan derfor medføre en betydelig skatteregning at bruge de nye regler.


BDO

30 %-ordningen - Pensionsopsparing for selvstændige

Selvstændige kan indbetale op til 30 % af deres virksomhedsoverskud på en pensionsordning, men størrelsen af overskuddet kendes sjældent på indbetalingstidspunktet, idet fristen udløber den sidste dag i regnskabsåret.


Dansk Revision

Glem ikke skatten inden Nytår...

Året går på hæld og inden du går på juleferie, kan du med fordel se på en række ting i forhold til skatten i år og forskudsregistreringen for næste år. I det følgende har vi set på det mest gængse.


Dansk Revision

Skattetænkning i såkaldte 10-mandsprojekter strammes

Underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme i udlandet kan ikke længere udnyttes til at nedbringe skat af anden indkomst. Fra 14. december 2016 fjernes den mulighed med et nyt lovforslag, oplyser SKAT i en pressemeddelelse.


Deloitte

11 gode skatteråd ved juletid

Inden du om lidt siger farvel til 2016, er det en god ide at gennemgå alle dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give penge-gaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?


Homann

Bedre muligheder for at optage et lån i sit selskab - Men husk at tage skatten i ed!

Det er blevet lettere lovligt at låne penge i sit selskab. Men selv om et lån til en aktionær eller anpartshaver er lovligt optaget, er det normalt ikke accepteret efter skattereglerne.


Plesner

Lovforslag om lovliggørelse af kapitalejerlån er blevet vedtaget

Folketinget har vedtaget lovforslaget om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, der betyder, at det under visse betingelser bliver muligt at yde kapitalejerlån. Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2017.


BDO

Moms af udgifter til julegaver og julefrokoster

Det har momsmæssig betydning, om julefrokosten holdes i firmaets egne lokaler eller ude i byen. Og når det gælder gaver til kunder og forretningsforbindelser, er gavens art og størrelse afgørende for, om der er momsfradrag.


EY

Hvordan er det nu med fradrag for undtagelsesvis kørsel mellem arbejde og hjem?

"25-gangsreglen" betyder, at en medarbejder undtagelsesvis kan anvende en firmabil til kørsel mellem arbejde og hjem, uden at det får skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Spørgsmålet er, om "25-gangsreglen" har nogen betydning i forhold til den moms- og afgiftsmæssige behandling af bilen?


EY

Styresignal om moms ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel

I forbindelse med fremkomsten af forskellige former for deleøkonomi har SKAT den 16. november 2016 udsendt et styresignal, som bl.a. beskriver de momsmæssige forhold ved lejlighedsvis biludlejning og samkørsel.


PwC

Salg af fast ejendom efter udlejning – moms?

SKAT har på det seneste strammet skruen for, hvornår det er muligt at sælge uden moms efter en kortere eller længere udlejningsperiode. Ud fra SKATs praksis samt udkast til styresignal, synes det reelt kun muligt, hvis ejendommen er mere end 5 år gammel. Også selvom ejendommen alene er opført med henblik på udlejning.


PwC

Regnskabshåndbogen for pengeinstitutter

Velkommen til første udgave af Regnskabshåndbogen for pengeinstitutter – stedet, hvor vi har samlet viden og erfaring inden for primært pengeinstitutters og realkreditinstitutters funktionsområde, årsrapporter, skatter og afgifter. 


BDO

Julegaven til 1.200 kr. kan reelt koste dig 2.260 kr.

Hører du til dem, der køber julegaver over nettet, skal du være opmærksom på, at der i visse tilfælde skal betales både told og moms, hvis du får gaverne leveret fra udlandet. Og det kan hurtig blive dyrt.


Plesner

Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres for selskaber fra 1. januar 2017

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget om genindførelse af selskabers ret til omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager. Loven træder i kraft den 1. januar 2017. Fremover vil selskaber og fonde dermed som udgangspunkt have ret til at få godtgjort samtlige udgifter i forbindelse med skatte- og afgiftssager, hvis sagen vindes (i overvejende grad), og halvdelen af udgifterne, hvis sagen tabes.


PwC

Personalegoder 2017

Personalegoder 2017 giver dig overblik over de nyeste regler, krav og muligheder inden for moms og beskatning af personalegoder.


Beierholm

Forlystelser m.fl. kan nu få godtgørelse af elafgift

Med virkning fra 1. januar 2017 kan forlystelsesvirksomheder m.fl. få godtgjort elafgift.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Vejledning til virksomheder

Videreudlejning/fremleje af fast ejendom

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Affalds- og råstofafgiftsloven
Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

Arbejdsskadeafgiftsloven
Afgiftssatser i lov om arbejdsskadeafgift

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven
Afgiftssatser i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Chokoladeafgiftsloven
Afgiftssatser i chokoladeafgiftsloven

Emballageafgiftsloven
Afgiftssatser i emballageafgiftsloven

Foderfosfatafgiftsloven
Afgiftssatser i foderfosfatafgiftsloven

Forbrugsafgiftsloven
Afgiftssatser i forbrugsafgiftsloven

Isafgiftsloven
Afgiftssatser i isafgiftsloven

Kvælstofafgiftsloven
Afgiftssatser i kvælstofafgiftsloven

Køretøjsregistreringsloven
Betaling for nummerplader og registrering mv.

Momsloven
Afgiftssatser og beløbsgrænser i momsloven

Napoli II-konventionsloven
Satser og beløbsgrænser i lov om Napoli II-konventionen

Narkotikaprækursorerloven
Satser i narkotikaprækursorerloven

Opløsningsmiddelafgiftsloven
Afgiftssatser i opløsningsmiddelafgiftsloven

Pvc-afgiftsloven
Afgiftssatser i Pvc-afgiftsloven

Skadesforsikringsafgiftsloven
Afgiftssatser i skadesforsikringsafgiftsloven

Spildevandsafgiftsloven
Afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven

Spilleafgiftsloven
Afgiftssatser i spilleafgiftsloven

Spilleloven
Beløbsgrænser i spilleloven

Spilleloven for Grønland
Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland

Spiritusafgiftsloven
Afgiftssatser i spiritusafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven
Afgiftssatser i tinglysningsafgiftsloven

Tobaksafgiftsloven
Afgiftssatser i tobaksafgiftsloven

Toldloven
Beløbsgrænser i Toldloven

Vandafgiftsloven
Afgiftssatser i vandafgiftsloven

Vejbenyttelsesafgiftsloven
Afgiftssatser i vejbenyttelsesafgiftsloven

Vækstfremmerafgiftsloven
Afgiftssatser i vækstfremmerafgiftsloven


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land  


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

B 37 Forslag til folketingsbeslutning om frigørelse af midler fra selvstændige erhvervsdrivendes opsparingskonti til iværksætterinvesteringer.
Fremsat den 13. december 2016

Vedtagne lovforslag

L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).
Vedtaget den 15. december 2016

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Spørgsmål og svar

Spm. 4

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 8. december 2016 om lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvordan de foreslåede ændringer i de af ministeren fremsatte ændringsforslag vil påvirke provenuskønnet i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor de provenuskøn, der er fremlagt i lovforslaget, og de beregninger, som f.eks. Finansrådet og FSR har fremlagt i høringssvarene, kommer til så forskellige resultater og konklusioner ved den foreslåede ordning, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/12-16 fra PwC-Revision, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 9/12-16 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse