RegnskabsMail 2016, uge 42

Kære læser

En meget omfattende RegnskabsMail selvom det har været efterårsferie. Der er kommet en række gode artikler om aktuelle emner.

Endvidere er der tilføjet en lang række gratiskurser på kursuslisten.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet to nye vejledninger på regnskabsområdet

Artikler og interessante links
Ændring af anvendt regnskabspraksis
Cybercrime Survey 2016
Efterskrift om parkeringssagen
Skatten på fondsuddelinger sættes ned
Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks
Crowdfunding og moms
Hardball fra SKAT – moms og fast ejendom
Moms på kortgebyrer – får vi afregnet moms af alt det, vi skal?
Momsregistreret i Norge? Så skal du være OBS på ændringer fra 1. januar 2017

Styresignaler
Retningslinjer for sagstilskæring

Bindende svar
Momsfritagelse vederlag for lægekonsultationer
Postordrevirksomhed - udlæg - porto - udenlandsk postselskab
Momspligt af analyser for problematisk kemi

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-10-2016 Moms i 2016 Moms for september måned 2016
25-10-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 September måned 2016/3. kvartal 2016

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet to nye vejledninger på regnskabsområdet
Det drejer sig om en vejledning om regnskabsklasse A og en vejledning om anvendelse af overgangsbestemmelser i forbindelse med ændringen af årsregnskabsloven i 2015.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Den nye årsregnskabslov medfører ændringer i anvendt regnskabspraksis hos mange selskaber. Nogle af ændringerne er tvungne, mens andre vil være frivillige. Ændringerne skal indregnes og præsenteres korrekt i regnskabet.


PwC

Cybercrime Survey 2016

Danmark og cybersikkerhed: Virksomhederne er fortsat bekymrede, og ledelsen er begyndt at tage initiativ


BDO

Efterskrift om parkeringssagen

Glædeligt at SKAT har bøjet sig og nu igen accepterer, at arbejdsgivere skattefrit kan refundere medarbejdernes parkeringsudgifter, selvom der samtidig udbetales skattefrie kørepenge.


BDO

Skatten på fondsuddelinger sættes ned

Regeringen vil ophæve fondes adgang til skattefradrag for uddelinger til ikke-almennyttige formål. Til gengæld skal skatten for modtagere af sådanne uddelinger sættes ned med 20 %.


Dansk Revision

Årsopgørelsen for selskaber er nu på vej i e-Boks

Årsopgørelsen for selskabsskatten for indkomståret 2015 er nu på vej i selskabernes e-Boks.


BDO

Crowdfunding og moms

Crowdfunding i den form, hvor bidragyderne stilles i udsigt, at de på et senere tidspunkt vil modtage varer eller ydelser fra iværksætteren, giver ofte momsmæssige udfordringer.


PwC

Hardball fra SKAT – moms og fast ejendom

SKAT har gennem længere tid været særdeles aktive inden for moms på fast ejendom, og praksis på området er efterhånden mangfoldig – uden at det dog på nogen måde har skabt klare linjer – nærmere tværtimod.


PwC

Moms på kortgebyrer – får vi afregnet moms af alt det, vi skal?

Gennem de seneste år har dansk praksis om kortgebyrer ændret sig væsentligt. Tidligere var praksis, at man – når kreditkortgebyret blev specificeret særskilt – kunne og skulle fakturere det uden moms.


PwC

Momsregistreret i Norge? Så skal du være OBS på ændringer fra 1. januar 2017

Ny håndtering af importmoms og flere felter på momsangivelsen


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Retningslinjer for sagstilskæring

SKM2016.475.SKAT

Vedrører: Grundloven § 43. Forvaltningsloven

SKAT har udarbejdet retningslinjer for sagstilskæring for at understøtte en korrekt, ensartet og lovlig sagsbehandling i forbindelse med indsatsprojekter.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfritagelse vederlag for lægekonsultationer

SKM2016.478.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1

Skatterådet kan bekræfte, at det vederlag Spørger modtager for at levere lægekonsultationer til patienterne er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Postordrevirksomhed - udlæg - porto - udenlandsk postselskab

SKM2016.477.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 13, § 16, stk. 1, § 27 og § 46, stk. 1, nr. 3

Skatterådet kan ikke bekræfte, at udenlandsk porto, som betales af et andet selskab, men som viderefaktureres til Spørger kan anses som udlæg for porto ved Spørgers fakturering af sine kunder.

Skatterådet kan derimod bekræfte at porto, som Spørger betaler direkte til et udenlandsk postselskab, kan anses som udlæg for porto i medfør af gebyrordningen i TfS2000,700TSS, ved Spørgers fakturering af sine kunder.

Skatterådet bekræfter, at leveringsstedet for de omhandlede fragtydelser, som leveres af et udenlandsk postselskab, er Danmark.

Derimod kan Skatterådet ikke bekræfte, at et udenlandsk postselskab, som i sit hjemland er pålagt befordringspligt, kan levere postydelserne momsfrit i Danmark, idet momsfritagelsen efter momsloven alene omfatter den eller de virksomheder, som er udpeget som postbefordringspligtige virksomheder i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt af analyser for problematisk kemi

SKM2016.476.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers levering af analyse, diagnose og behandling for at reducere ophobning af problematisk kemi i kroppen, fx hormon-forstyrrende og allergifrem-kaldende stoffer, carcinogener (kræftfremkaldende stoffer), mv. på baggrund af analyse af urin-, blod- eller hårprøve eller på baggrund af analyse af støvprøver og luftprøver i hjemmet er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.


Indholdsfortegnelse