RegnskabsMail 2016, uge 38

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. beskrivelse af de regnskabsmæssige aspekter ved iværksætterselskaber og om seneste nyt i sagen om godtgørelse af parkeringsudgifter.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssige aspekter ved iværksætterselskaber
Seneste nyt i sagen om godtgørelse af parkeringsudgifter
FACIT september 2016
SKAT strammer nettet…. Skylder din virksomhed afgiftskroner til SKAT for de seneste 10 år?

Domme
Kursgevinst - tvangsindløst - kommanditselskab

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
26-09-2016 Moms i 2016 Moms for august måned 2016
26-09-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 August måned 2016
30-09-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 September 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssige aspekter ved iværksætterselskaber

Iværksætterselskaber er omfattet af årsregnskabsloven og skal derfor aflægge regnskab efter samme regler som aktie- og anpartsselskaber. Det betyder, at regnskabet er offentligt tilgængeligt og skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.


BDO

Seneste nyt i sagen om godtgørelse af parkeringsudgifter

Det ligger fast, at reglerne for, hvad der indgår i grundlaget for den skattefrie kørselsgodtgørelse, tidligst bliver ændret til nytår. SKAT er på vej med en udmelding om, hvorledes der skal forholdes i tiden indtil da.


Revisorgruppen Danmark

FACIT september 2016

SKAT - SKAT ikke


PwC

SKAT strammer nettet…. Skylder din virksomhed afgiftskroner til SKAT for de seneste 10 år?

Godtgørelse af energiafgifter – reglerne


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Kursgevinst - tvangsindløst - kommanditselskab

SKM2016.419.BR

Vedrører: Kursgevinstloven § 23

En skatteyder havde i 2004 købt en række anparter i et kommanditselskab. Selskabet optog senere samme år et lån i britiske pund. I 2009 blev skatteyderen som følge af manglende betalinger til kommanditselskabet tvangsindløst af selskabet.

Da skatteyderen i 2009 blev tvangsindløst, var kursen på britiske pund faldet. Kommanditselskabet havde derfor opnået en kursgevinst. Skatteyderen blev anset for i skatteretlig henseende at have været debitor på lånet i perioden fra lånets optagelse, og inden hun blev tvangsindløst. Skatteyderen blev som følge heraf beskattet af kommanditselskabets kursgevinst.


Indholdsfortegnelse