RegnskabsMail 2016, uge 36

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indholder nogle gode artikler, fx om den regnskabsmæssige indregning af indtægter fra varesalg, nye oplysningskrav om kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder samt nyheden om, at SKAT har bekræftet, at der kan stilles bolig til rådighed for og udbetales skattefrie diæter til medarbejdere, der i perioder skal arbejde langt fra deres bopæl, uanset at de tager deres ægtefælle eller kæreste med.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Revisionsvirksomheder kan igen indrapportere efteruddannelse på vegne af revisorer

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig indregning af indtægter fra varesalg
Guide til IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”
Nye oplysningskrav om kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
CXO Magasinet #9 - Ejerleder
Skattefrie diæter til jyske håndværkere på job i København

Afgørelser
Afgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand

Nyt fra SKAT
Nye satser

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
12-09-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 August 2016
15-09-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (august 2016)

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Revisionsvirksomheder kan igen indrapportere efteruddannelse på vegne af revisorer
Revisionsvirksomheder har nu igen adgang til at indtaste efteruddannelse på vegne af revisorer.


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig indregning af indtægter fra varesalg

Selvom indregningen af salgsindtægter i årsregnskabet i de fleste tilfælde giver sig selv, så er der alligevel en række forhold – især omkring ejendomsret og returret – som man skal være opmærksom på.


PwC

Guide til IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”

I forlængelse af udstedelsen af IFRS 15 blev der identificeret en række problemer i relation til implementeringen af standarden. Det resulterede i, at der blev foretaget flere justeringer og ændringer til standarden.


PwC

Nye oplysningskrav om kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Ændringerne til årsregnskabsloven i 2015 har medført en lang række ændringer i reglerne om indregning og måling samt noteoplysning. De mange krav skal implementeres i årsrapporten 2016.


PwC

CXO Magasinet #9 - Ejerleder

I denne udgave af CXO Magasinet Ejerleder fortæller en række ejerledere, iværksættere og direktører om deres konkrete erfaringer med udvikling af kunderelationer i deres virksomhed. Vi når omkring alt fra datadreven kundeadfærd til vigtigheden af at gå en tur i parken og komme ned i butikken – hver dag.


BDO

Skattefrie diæter til jyske håndværkere på job i København

SKAT har bekræftet, at der kan stilles bolig til rådighed for og udbetales skattefrie diæter til medarbejdere, der periodisk skal arbejde langt fra deres bopæl, uanset at de tager deres ægtefælle eller kæreste med.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Afgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand

SKM2016.378.LSR

Vedrører: Dagældende skatteforvaltningslov § 52, stk. 1 og § 54, stk. 1, nr. 1

Et selskabs ansøgning på vegne af dets klient om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til skatteankenævnet blev ikke imødekommet, idet det ikke var godtgjort, at klienten havde betalt eller skulle betale de omhandlende bistandsudgifter.


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om forskudsregistrering og beregning af indeholdelsesprocent for 2017  


Indholdsfortegnelse