RegnskabsMail 2016, uge 33

Kære læser

Nyt styresignal offentliggører at kapitalafkastsatsen for 2016 er 1 pct. og rentekorrektionssatsen for 2016 er 4 pct.

Desuden er der kommet en bindende afgørelse om at en virksomheds tilskud til kantineordning ikke er skattepligtig for medarbejderne.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Nye revisionsstandarder træder i kraft – få overblikket her

Styresignaler
Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2016

Bindende svar
Selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager, arbejde udført via rekrutteringsbureau
Kantineordning

Nyt fra SKAT
Nye satser

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
25-08-2016 Moms i 2016 Moms for juli måned 2016
25-08-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Juli måned 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

PwC

Nye revisionsstandarder træder i kraft – få overblikket her

Med virkning fra 2016 træder der en række revisionsstandarder i kraft. Ideen bag de i alt seks standarder er at imødekomme investorernes forventninger til mere informative revisionspåtegninger. Ud over at det kommer til at betyde en række ændringer til den måde revisor rapporterer på i regnskabet, så kan det også få indvirkning på forskellige områder af regnskabet som ledelsen står for, fx. i forhold til beskrivelse af skøn.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2016

SKM2016.358.SKAT

Vedrører: Virksomhedsskatteloven § 9 og § 9a. Lov nr. 1354 af 21. december 2012 § 20. Lov nr. 992 af 16. september 2014 § 3, stk. 2

Kapitalafkastsatsen for 2016 er 1 pct. Rentekorrektionssatsen for 2016 er 4 pct.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager, arbejde udført via rekrutteringsbureau

SKM2016.357.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4

Skatterådet kunne bekræfte, at det arbejde, spørger udførte via et rekrutteringsbureau, ville blive betragtet som personligt arbejde i tjenesteforhold. Spørger skulle anses for at udføre personligt arbejde i tjenesteforhold for rekrutteringsbureauets kunde.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kantineordning

SKM2016.350.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Ligningsloven § 16, stk. 1 og 3

Skatterådet bekræfter, at spørgers medarbejdergrupper ikke er skattepligtige af spørgers tilskud til spørgers kantineordning, der fungerer som en buffetordning med selvbetjening.

Kantinedriften er udliciteret, og leverandøren fastsætter det daglige udvalg i buffeten mv. og antallet af de enkelte måltidstyper.

Spørger yder tilskud dels ved prissubsidiering af de enkelte måltider, dels ved at stille køkkenfaciliteter mv. til rådighed for leverandøren og dels ved at yde et generelt tilskud, som dog primært medgår til øvrige funktioner hos spørger, men som også i et vist omfang må anses for at medgå til kantinedriften.

Skatterådet finder efter en samlet vurdering, at kantineordningen, som den er beskrevet, opfylder kravene, som opstillet i SKM2010.162.SKAT , således at medarbejderne mv. ikke er skattepligtige af spørgers tilskud til ordningen.


Indholdsfortegnelse