RegnskabsMail 2016, uge 32

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om den regnskabsmæssige behandling af kontantrabatter og om præsentation af sambeskatning i årsregnskabet.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af kontantrabatter
Kommanditselskaber (K/S’er) skal nu også registrere oplysninger om virksomhedens ejere i Det Offentlige Ejerregister
Ulovlige kapitalejerån bliver måske lovlige
Præsentation af sambeskatning i årsregnskabet
SKAT står fast i sagen om parkeringsudgifter
Stadig udfordringer omkring moms ved afhentningskøb

Bindende svar
Ikke selvstændig erhvervsdrivende ved aktivitet med at drive en blog
Skattefri udbetaling af godtgørelse efter kostsatsen til medarbejdere der arbejder offshore

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
17-08-2016 Moms i 2016 Moms for juni måned 2016
17-08-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (juli 2016) og endelig afregning metode 4

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af kontantrabatter

Kontantrabatter skal regnskabsmæssigt behandles som et nedslag i salgsprisen henholdsvis købsprisen og ikke som en renteomkostning eller finansiel post i øvrigt. Det samme gælder ikke for renter ved for sen betaling.


Dansk Revision

Kommanditselskaber (K/S’er) skal nu også registrere oplysninger om virksomhedens ejere i Det Offentlige Ejerregister


Dansk Revision

Ulovlige kapitalejerån bliver måske lovlige

Regeringen forventes inden længe at stille lovforslag om ændring af selskabsloven for at få en såkaldt ”betinget lovliggørelse af kapitalejerlån”.


BDO

Præsentation af sambeskatning i årsregnskabet

Der gælder særlige regler for afsættelse af skyldig – henholdsvis tilgodehavende – selskabsskat under en sambeskatning, og der skal gives noteoplysninger om hæftelser for selskabsskat.


BDO

SKAT står fast i sagen om parkeringsudgifter

SKAT mener, at de med den ændrede formulering i deres juridisk vejledning blot har præciseret, at arbejdsgivere ikke skattefrit kan godtgøre de ansattes parkeringsudgifter, hvis der samtidig udbetales skattefrie kørepenge.


BDO

Stadig udfordringer omkring moms ved afhentningskøb

Med virkning fra 1. januar 2015 skete der en skærpelse af reglerne for, hvornår virksomheder kan fakturere uden moms i de tilfælde, hvor køberen selv forestår transporten ud af Danmark til et andet EU-land.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Ikke selvstændig erhvervsdrivende ved aktivitet med at drive en blog

SKM2016.343.SR

Vedrører: Statsskatteloven § 4. Momsloven § 3, § 4 og § 13, stk. 1, nr. 7

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger ikke er selvstændig erhvervsdrivende i forbindelse med hendes virke som blogger, men derimod honorarmodtager.

Rådet kan derimod ikke bekræfte, at Spørgers vederlag falder uden for momslovens anvendelsesområde, idet Spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Spørgers vederlag er imidlertid momsfritaget som journalistisk virksomhed.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Skattefri udbetaling af godtgørelse efter kostsatsen til medarbejdere der arbejder offshore

SKM2016.342.SR

Vedrører: Ligningsloven

Skatterådet bekræfter, at spørger skattefrit kan udbetale godtgørelse efter kostsatsen til medarbejdere, der arbejder offshore og som bor på enten installationsskib eller hotelskib uanset 12 måneders begrænsningen i ligningslovens § 9 A, stk. 5, 2. pkt., når arbejdet udføres på en strækning på mindst 8 kilometer. Dog kan Skatterådet ikke bekræfte, at det samme skulle gøre sig gældende, når arbejdet udføres på en strækning, der er mindre end 8 km.


Indholdsfortegnelse