RegnskabsMail 2016, uge 31

Kære læser

Jeg håber du har haft en god ferie og en god sommer indtil nu. RegnskabsMail er tilbage en uge før annonceret, men der er kommet så mange nyheder, at vi starter arbejdet en uge tidligere...

Det er kommet gode artikler om den regnskabsmæssige behandling af egne aktier og nyheden om at kapitalejerlån måske bliver lovlige, hvis visse betingelser er opfyldt.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af egne aktier
Entreprisekontrakter og produktionsmetoden i årsregnskabet
MÅSKE bliver kapitalejerlån lovlige - og kun på visse betingelser
Bliver kapitalejerlån lovlige?
Stor hjælp til pensionister bosiddende i udlandet med fast ejendom i Danmark

Udkast til styresignal
Styresignal om "ejerreglen" i VUL § 33, stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse

Domme
Afgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-08-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Juli 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af egne aktier

Selskabers besiddelse af egne aktier - og handel med samme - giver en række regnskabsmæssige udfordringer. Der skal blandt andet gives ganske udførlige oplysninger om årets køb og salg af egne aktier.


BDO

Entreprisekontrakter og produktionsmetoden i årsregnskabet

Produktionsmetoden betyder, at indtægter af flerårige entreprisekontrakter skal indregnes i takt med produktionen, hvis kontrakten er af individuelt tilpasset karakter.


EY

MÅSKE bliver kapitalejerlån lovlige - og kun på visse betingelser

Erhvervsstyrelsen har den 6. juli 2016 udsendt et høringsudkast med forslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven.


Revisorgruppen Danmark

Bliver kapitalejerlån lovlige?

Høringsudkast til lovforslag om ændring af selskabsloven


DLA Piper

Stor hjælp til pensionister bosiddende i udlandet med fast ejendom i Danmark

Efter henvendelse fra LETT ændrer Skatteministeriet reglerne om indefrysning af ejendomsskatter for pensionister boende i udlandet med fast ejendom i Danmark.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Styresignal om "ejerreglen" i VUL § 33, stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse

16-0151621

Styresignalet fastlægger, hvordan den såkaldte "ejerregel" i vurderingslovens § 33, stk. 15, skal fortolkes i visse tilfælde, hvor anvendelsen af en blandet benyttet ejendom eller et tofamilieshus ændres, fx i den situation, hvor ejeren af en blandet benyttet ejendom går fra delvis erhvervsmæssig anvendelse over til ren beboelse af ejendommen, eller i den omvendte situation.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Afgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.

SKM2016.320.HR

Vedrører: -

LSR fandt ikke, at SKAT havde været berettiget til at tilbagekalde afgørelser om forrentning af tilbagebetalingsbeløb til uddannelsesinstitutioner. LSR fandt, at SKAT måtte bære risikoen for, at man havde udbetalt renter i henhold til repræsentantens beregninger uden at kontrollere disse.


Indholdsfortegnelse