RegnskabsMail 2016, uge 27

Kære læser

Denne sidste RegnskabsMail er den sidste inden sommerferien - og den er hurtigt læst da der ikke er mange nyheder.

Jeg vil ønske alle læserne en god sommer. Vi lander i din mailboks igen den 15. august med nyheder for uge 28-32.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ulovlige ”kapitalejerlån” ser nu ud til at blive lovlige
Ny bekendtgørelse fra Erhvervsstyrelsen - visse K/S’er bliver omfattet af reglerne om det offentlige ejerregister
Kommanditselskaber (K/S) nu omfattet af Det Offentlige Ejerregister

Udkast til styresignal
Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
11-07-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Juni 2016
15-07-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (2. kvartal 2016) og metode 2 (juni 2016)

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

Beierholm

Ulovlige ”kapitalejerlån” ser nu ud til at blive lovlige

Erhvervsstyrelsen har udsendt et høringsudkast til et lovforslag om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven.


Beierholm

Ny bekendtgørelse fra Erhvervsstyrelsen - visse K/S’er bliver omfattet af reglerne om det offentlige ejerregister

Erhvervsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om det offentlige ejerregister, der indebærer, at registreringspligtige kommanditselskaber fremover er omfattet af reglerne om ejerregisteret.


DELACOUR

Kommanditselskaber (K/S) nu omfattet af Det Offentlige Ejerregister

Reglerne om det offentlige ejerregister ændres med virkning fra 1. juli 2016, således at der fremadrettet også vil være krav om, at visse kommanditselskaber skal registrere deres ejer oplysninger i Det Offentlige Ejerregister.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Lejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - udkast til styresignal

16-0661654

Styresignalet beskriver skatte- og momsretlige forhold ved lejlighed biludlejning og samkørsel.


Indholdsfortegnelse