RegnskabsMail 2016, uge 24

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. nyt fra Erhvervsstyrelsen om at det fra 1. juli er obligatorisk at indberette elelktronisk og at der er kommet ny praksis for oversendelse af selskaber til tvangsopløsning. Desuden er der aktuelle artikler om hvordan man fastlægger regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver, vejledning for indberetning af årsrapporten og meget mere.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Ny praksis for oversendelse til tvangsopløsning
Invitation til stormøde om Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle databeskyttelsesforordning
Selskaber skal indberette digitalt fra 1. juli
Whistleblowerordning for revisionsområdet

Nyt fra Revisornævnet
101-2015 (13. juni 2016)
100-2015 (13. juni 2016)
7-2014 (13. juni 2016)
15-2015 (13. juni 2016)
84-2015 (13. juni 2016)
19-2015 (13. juni 2016)
30-2015 (13. juni 2016)
72-2015 (13. juni 2016)
76-2015 (13. juni 2016)
18-2015 (13. juni 2016)

Artikler og interessante links
Fastlæggelse af regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver
Ny praksis for oversendelse til tvangsopløsning
Få yderligere vejledning om indberetning af årsrapporter
Bliv klogere på, hvilke ÅRL 2016 krav, der gælder for IFRS-aflæggere
Delårsrapportbekendtgørelsen er blevet opdateret
Ensartede krav til ikke-finansielle redegørelser, der offentliggøres på hjemmesiden
En række kommanditselskaber skal indberette til offentligt ejerregister
I IFRS news, juni 2016 kan du læse om:
Modelregnskab for halv- og delårsregnskaber
Ændring af IFRS-bekendtgørelsen
Delårsrapporter for børnsnoterede virksomheder
Ny revisorlov - Hvad betyder det for revisionsudvalg?
CXO Magasinet #8
Ny definition af datterselskabsaktier – L 123 vedtaget
Ny lov giver skattefritagelse for visse selskaber og foreninger med mindre solcelleanlæg
FACIT juni 2016
Har I aktiviteter i Polen? Så skal I være OBS på nye krav til data og systemer. Ny standard inden for skattekontrol i Polen træder i kraft 1. juli 2016

Styresignaler
SKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat - Styresignal

Bindende svar
Moms - salg og vederlagsfri overdragelse af overskudsvarer

Domme
Begrundelse - skøn - ugyldighed

Nyt fra SKAT
Nye satser

Kursuslisten


 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Ny praksis for oversendelse til tvangsopløsning
Erhvervsstyrelsen ændrer praksis vedr. oversendelse til skifteretten.


Invitation til stormøde om Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle databeskyttelsesforordning
Der inviteres hermed til det første af en række stormøder om Justitsministeriets arbejde med EU’s generelle databeskyttelsesforordning.


Selskaber skal indberette digitalt fra 1. juli
Det er både billigere og hurtigere at oprette, ændre og lukke selskaber digitalt fremfor på papir eller e-mail. Pr. 1. juli er det også obligatorisk.


Whistleblowerordning for revisionsområdet
Fra 17. juni 2016 kan revisorer, ansatte i revisionsvirksomheder og andre, der har informationer om mulig overtrædelse af revisorlovgivningen henvende sig til Erhvervsstyrelsen via en særlig og anonym tjeneste, hvis de har viden om potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen.


Nyt fra Revisornævnet

101-2015 (13. juni 2016)  


100-2015 (13. juni 2016)  


7-2014 (13. juni 2016)  


15-2015 (13. juni 2016)  


84-2015 (13. juni 2016)  


19-2015 (13. juni 2016)  


30-2015 (13. juni 2016)  


72-2015 (13. juni 2016)  


76-2015 (13. juni 2016)  


18-2015 (13. juni 2016)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Fastlæggelse af regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver

Ved anskaffelse af materielle anlægsaktiver skal virksomheden tage stilling til den forventede brugstid, og til om aktivet kan tænkes at have en scrapværdi (restværdi) ved udløbet af brugstiden.


DELACOUR

Ny praksis for oversendelse til tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen har netop i et nyhedsbrev offentliggjort en ny praksis for oversendelse af virksomheder til tvangsopløsning til skifteretten på grund af manglende indlevering af regnskab.


EY

Få yderligere vejledning om indberetning af årsrapporter

Der er udsendt en ny og opdateret vejledning til den indsendelsesbekendtgørelse, der blev udsendt i september 2015. Vejledningen, der er ganske omfattende (63 sider), gennemgår bekendtgørelsens krav paragraf for paragraf. Vejledningen kan fint anvendes som et opslagsværk i forbindelse med indberetning af årsrapporter i såvel pdf- som i XBRL-format.


EY

Bliv klogere på, hvilke ÅRL 2016 krav, der gælder for IFRS-aflæggere

Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny IFRS-bekendtgørelse, som derved tilpasses kravene i ÅRL 2016. Opdateringen betyder enkelte nye krav til IFRS-aflæggere. Tjek her, hvilke af de nye krav i ÅRL 2016, du skal være opmærksom på, når din virksomhed aflægger årsrapport efter IFRS.


EY

Delårsrapportbekendtgørelsen er blevet opdateret

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret delårsrapportbekendtgørelse, der er tilpasset oplysningskravene i ÅRL 2016. Bekendtgørelsen gælder først for regnskabsår, der starter 1. juli 2016 eller senere, men kan allerede anvendes for resterende delårsrapporter i regnskabsåret 2016.


EY

Ensartede krav til ikke-finansielle redegørelser, der offentliggøres på hjemmesiden

Efterhånden findes der 6 forskellige ikke-finansielle redegørelser, der efter årsregnskabsloven kan vælges offentliggjort på en hjemmeside. Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en samlet redegørelsesbekendtgørelse, der ensretter kravene for virksomheder og erhvervsdrivende fonde, der ønsker at offentliggøre deres redegørelser på en hjemmeside. Bekendtgørelsen er en sammenskrivning af tre tidligere udstedte bekendtgørelser.


Plesner

En række kommanditselskaber skal indberette til offentligt ejerregister

Den 1. juli 2016 omfattes en række kommanditselskaber også af indberetningspligten til det offentlige ejerregister. Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Erhvervsstyrelsen.


PwC

I IFRS news, juni 2016 kan du læse om:

I IFRS news, juni 2016 kan du læse om:

  • PwC har lavet en global undersøgelse, der bl.a. ser nærmere på, hvilke oplysninger investorer efterspørger fra virksomhederne, og hvilke informationer topledelsengiver. Herunder om der er forskel mellem forventninger fra investor og topledelsen?Skal IFRS 15: Indtægter fra kontrakter med kunder anvendes af forsikringsvirksomheder? Hvad med kontrakter, som ikke er forsikringskontrakter?
  • Der kommer i øjeblikket mange spørgsmål til implementering af IFRS 9: Finansielle instrumenter, særligt vedrørende regnskabsmæssig sikring. Her kan du finde svar på nogle af spørgsmålene.
  • Hvad kommer IFRS 16: Leasing til at betyde for leasingtagers nøgletal?


PwC

Modelregnskab for halv- og delårsregnskaber

PwC har udarbejdet et illustrativt halvårsregnskab for 1. januar – 30. juni 2016 for den fiktive virksomhed VALUE IFRS Plc. Regnskabet er opdateret med alle gældende IFRS-standarder, der er udstedt pr. 30. september 2015, og som gælder for regnskaber, der begynder 1. januar 2016 eller senere.


PwC

Ændring af IFRS-bekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsen har udstedt en ny IFRS-bekendtgørelse ”Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven”. Det er sket i forlængelse af ændringerne til årsregnskabsloven i lov nr. 738 af 1. juni 2015, hvor der blev ændret på en række oplysningskrav, som også påvirker virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS. 


PwC

Delårsrapporter for børnsnoterede virksomheder

Erhvervsstyrelsen har den 1. juni 2016 vedtaget nogle mindre ændringer til delårsrapportbekendtgørelsen, bek. nr. 559 af 1. juni 2016. 


PwC

Ny revisorlov - Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni 2016, rummer også regler for revisionsudvalgets funktion og herunder nogle nye opgaver.


PwC

CXO Magasinet #8

I dette nummer af CXO Magasinet sætter vi i temaet fokus på den finansielle sektor. Det gør vi, fordi netop denne sektor er præget af to afgørende tendenser – digitalisering og compliance.

Tendenserne er relevante for alle virksomhedsledere uanset branche, men den finansielle sektor kan i særlig grad byde ind med inspiration og løsninger, da den befinder sig i en intens konkurrencesituation med afgørende forandringer på flere fronter.


PwC

Ny definition af datterselskabsaktier – L 123 vedtaget

Med vedtagelsen af L 123 den 2. juni 2016 er definitionen af, hvornår en aktie er en datterselskabsaktie ændret, hvilket har betydning for, hvornår et dansk selskab kan modtage skattefrit udbytte på aktier i udenlandske selskaber, henholdsvis afstå disse aktier uden dansk beskatning.

Ændringen er en følge af, at de danske regler har været i strid med EU-retten, og de nye regler får derfor i visse tilfælde tilbagevirkende kraft.


PwC

Ny lov giver skattefritagelse for visse selskaber og foreninger med mindre solcelleanlæg

Folketinget har den 2. juni vedtaget en lovændring, som betyder, at foreninger, fjernvarmeværker, havne, vandforsyningsselskaber mv. fremover ikke skal være skattepligtige af indtægter fra begrænset salg af el.


Revisorgruppen Danmark

FACIT juni 2016

Hvor lov ender ... bør hæder møde frem

I sommerudgaven af FACIT kan du læse om:

  • EU-forordning om persondata 
  • Medarbejderaktier 
  • Hvidvask af penge 
  • Crowdfunding


PwC

Har I aktiviteter i Polen? Så skal I være OBS på nye krav til data og systemer. Ny standard inden for skattekontrol i Polen træder i kraft 1. juli 2016

Den 9. marts 2016 vedtog Polen et nyt regelsæt, som stiller særlige krav til de dokumenter og data, man som virksomhed skal kunne levere til de polske myndigheder i forbindelse med en skatte- eller momskontrol.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: SKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat - Styresignal

SKM2016.263.SKAT

Vedrører: Kildeskatteloven § 67 A

SKAT ændrer praksis vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Praksisændringen sker med fremadrettet virkning.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - salg og vederlagsfri overdragelse af overskudsvarer

SKM2016.267.SR

Vedrører: Momsloven § 5, § 27, stk. 1 og § 28 stk. 1

Skatterådet bekræfter, at Spørger kan sælge non-food overskudsvarer, f.eks. tøj, til nødhjælpsorganisationer og andre almenvelgørende og almennyttige organisationer til en lav pris og anvende denne lave pris som momsgrundlag, dvs. at der skal betales salgsmoms af den pris som varerne faktisk sælges for, og ikke af indkøbspris eller fremstillingspris.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan undlade at beregne udtagningsmoms af overskudsfødevarer og non-food overskudsvarer, f.eks. tøj, der udleveres uden betaling til almenvelgørende og almennyttige organisationer, dvs. at der skal betales udtagningsmoms af indkøbspris eller fremstillingspris, uanset værdien af varerne.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Begrundelse - skøn - ugyldighed

SKM2016.264.ØLR

Vedrører: Forvaltningsloven § 24

Spørgsmålet i sagen var, om Landsskatterettens afgørelse vedrørende fradrag for tilslutningsafgift i henhold til vurderingslovens dagældende § 17 var ugyldig som følge af begrundelsesmangler.

Landsretten udtalte bl.a., at myndighedernes anvendelse af ordet "tilslutningsafgift", dels for den samlede tilslutningsafgift bestående af tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag, dels for tilslutningsbidraget, alene kunne give anledning til misforståelse vedrørende beregningen af det skønsmæssige fradrag. Imidlertid fremgik det af Landsskatterettens kendelse, at Landsskatteretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte det skønsmæssigt opgjorte beløb til stikledninger, og at fradraget derefter skønsmæssigt var opgjort til 50 % af restbeløbet.

Da Landsskatteretten således i sin kendelse havde redegjort for retsgrundlaget og sagens væsentlige, faktiske omstændigheder samt havde tiltrådt de hovedhensyn, der var bestemmende for det af vurderingsankenævnet udøvede skøn, fandt landsretten, at begrundelsen i Landsskatterettens kendelse opfyldte kravene i forvaltningslovens §§ 22 og 24 og kravene i § 17, stk. 1, i den dagældende forretningsorden for Landsskatteretten.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens frifindende dom ( SKM2015.342.BR ).


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nye eller opdaterede satser fra Skatteministeriet

Vurderingsloven
Satser i vurderingsloven


Indholdsfortegnelse