RegnskabsMail 2016, uge 23

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om de nye favorable regler om aktieløn, men også en checkliste til undersøgelser ved køb af erhvervsejendom.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Erhvervsstyrelsen
Årsberetning 2015; Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn med erhvervsregulering

Artikler og interessante links
Kurator ansvarlig for omkostninger ved retssag
Anbefalinger og Nøgletal 2015
Rettigheder er den største værdi når en virksomhed skal sælges
Køb af erhvervsejendom
Nye favorable skatteregler om aktieløn
Husk ansøgning om momskompensation - indsendes senest den 1. juli 2016

Bindende svar
Moms - Fast Ejendom - Landbrug - Byggegrund - Salg momsfrit efter udlejning

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
15-06-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 2 (maj 2016)

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Generelle nyheder

Årsberetning 2015; Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn med erhvervsregulering


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

DELACOUR

Kurator ansvarlig for omkostninger ved retssag

Kuratorer i konkursboer anlægger fra tid til anden retssager på vegne af konkursboet. Hvis konkursboet taber en sådan sag, bliver boet i almindelighed ved dommen tilpligtet at betale sagsomkostninger til modparten.


Deloitte

Anbefalinger og Nøgletal 2015

Ændringerne omfatter bl.a. ændret opdeling af generelle nøgletal for industri, service og handel, en række nye nøgletal samt ændrede nøgletal for banker og forsikringsselskaber.


Ret&Råd Advokater

Rettigheder er den største værdi når en virksomhed skal sælges

Maskiner og ejendomme var i mange år den største værdi i danske virksomheder. Der findes modeller til at udregne værdien af disse aktiver. Mere end 80 % af værdien af moderne virksomheder, udgøres imidlertid af immaterielle rettigheder. Der er ingen eksakte metoder til opgørelse af denne værdi, når man vil sælge sin virksomhed. Martin Binzer Lind, foreslår, at du starter et andet sted.


Selskabsadvokaterne

Køb af erhvervsejendom

En erhvervsejendom er typisk en ejendom, der benyttes til virksomhedens erhvervsformål, men det kan ligeledes være en ejendom, der blot er erhvervet til at opnå et økonomisk afkast af den investerede kapital i ejendommen. Dette kan være til udlejning af boliger, erhvervslejemål eller ved videresalg....


EY

Nye favorable skatteregler om aktieløn

Med virkning fra 1. juli i år kan selskaber igen aflønne medarbejdere med aktier, warrants, optioner m.v. uden lønbeskatning. I stedet skal der betales en aktieskat på 27 % / 42 %, som dog først skal betales, når medarbejderen til sin tid har solgt aktierne, og dermed står med penge i hånden til at betale skatten.


Beierholm

Husk ansøgning om momskompensation - indsendes senest den 1. juli 2016

Velgørende eller almennyttige foreninger m.fl. skal huske, at ansøgning om momskompensation for 2015 skal indsendes til SKAT senest den 1. juli 2016.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Fast Ejendom - Landbrug - Byggegrund - Salg momsfrit efter udlejning

SKM2016.254.SR

Vedrører: Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 og § 13, stk. 2

Skatterådet kan bekræfte, at salg af et areal, der først havde været anvendt i en momspligtig landbrugsbedrift og derefter havde været lejet ud uden moms, kan sælges momsfrit ifølge momslovens § 13, stk. 2.

Køberen var en kommune, havde udarbejdet og vedtaget lokalplanen, der overførte arealet fra landzone til byzone. Dermed ændrede arealet karakter til byggegrund, fordi det dermed, ifølge momsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, blev udlagt til formål som muliggør opførelse af bygninger.

Ejeren havde alene anvendt arealet til momsfritaget udlejning, efter at det havde ændret status til byggegrunde.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 214

Orientering om Skatterådets årsberetning for 2015

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse