RegnskabsMail 2016, uge 22

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. gode artikler om eventualforplgtelser i regnskabet samt omtale af de økonomiske konsekvenser for selskabers ledelse, hvis åresrapporten ikke indberettes til tiden.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af eventualforpligtelser
Glem ikke deadline for årsrapporten
C20+ by Numbers 2016
Momsudfordringer ved EU-køb
Hvordan er det nu med fradrag for ... moms på biler, der er splitleaset?
Fuld omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde

Bindende svar
Banklån med renteloft - gæld - renteudgifter

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
10-06-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Maj 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser omfatter forhold, der eksisterer på balancedagen, og som kan koste virksomheden penge, men hvis omfang ikke kan opgøres, fordi de afhænger af begivenheder, der er uden for virksomhedens kontrol.


Dansk Revision

Glem ikke deadline for årsrapporten

Husk at overholde deadline for årsrapporten, ellers vanker der afgifter på op til 3000 kr. pr ledelsesmedlem. Hvis årsrapporten bliver mere end en måned forsinket, risikerer man at selskabet bliver tvangsopløst.


PwC

C20+ by Numbers 2016

PwC har for fjerde år i træk lavet analysen ”C20+ by Numbers”, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20-virksomhederne.


BDO

Momsudfordringer ved EU-køb

Ikke alle køb i andre EU-lande er omfattet af reglerne om reverse charge. Ikke desto mindre er mange bogføringssystemer programmeret til at behandle det sådan, og det fører selvsagt til fejl.


EY

Hvordan er det nu med fradrag for ... moms på biler, der er splitleaset?

Spørgsmålet om adgangen til momsfradrag for biler er et af de områder, hvor vi oftest ser fejl hos virksomhederne. Leasingaftaler kan indgås på mange forskellige vilkår, og splitleasing er en særlig gren af leasingområdet, som du kan læse mere om her.


EY

Fuld omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde

Skatteministeriet offentliggjorde den 3. maj 2016 den nye Retssikkerhedspakke II - "Borgeren skal stå stærkere". I retssikkerhedspakken stilles der blandt andet forslag om, at der skal indføres en sagsbehandlingsgaranti for de mest almindelige klagesager fra små og mellemstore virksomheder, og så skal der igen indføres fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Banklån med renteloft - gæld - renteudgifter

SKM2016.244.SR

Vedrører: Kursgevinstloven § 1, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 1, 29 og § 33, stk. 1. Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e

Skatterådet fandt, at et prioritetslån med variabel rente og renteloft skulle anses for en gæld for debitor, således at gevinst og tab medtages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter realisationsprincippet. Derudover fandt Skatterådet, at der var fradrag for renteudgifter sammensat af en basisrente og et rentetillæg.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Ændring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv.

Udkastet til styresignal: 16-0332611

SKAT ændrer med dette styresignal sin praksis for tilladelse til tilbagefordeling således, at der også kan gives tilladelse til tilbagefordeling til de indkomstår, som børne- og ægtefællebidragene vedrører, når betalingen først sker i et senere indkomstår. Tilsvarende gælder for de særlige børnebidrag i anledning af konfirmation og dåb.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • DI
 • Dansk Byggeri
 • FSR - danske revisorer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Vedtagne lovforslag

  L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).
  Vedtaget den 2. juni 2016

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 39

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-16 fra Nordea Invest, til skatteministeren

  Spm. 40

  Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-16 fra Jyske Invest Fund Management A/S, til skatteministeren

  Spm. 41

  Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 31/5-16 fra Jyske Bank, til skatteministeren

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse