RegnskabsMail 2016, uge 14

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. interessante artikler om ulovligt kapitalejerlån og om planlægning af generationsskifte.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Nyt fra Revisornævnet
11-2011 (8. februar 2016) (kendelsen er indbragt for domstolene)
47-2014 (25. november 2015)
17-2015 (3. november 2015)
21-2015 (13. oktober 2015)
78-2014 (13. oktober 2015)
71-2014 (12. oktober 2015)
31-2015 (12. oktober 2015)
4+5-2015 (9.oktober 2015)
58-2015 (30. september 2015)

Artikler og interessante links
Regnskabsmæssig behandling af lån til kapitalejere m.fl.
Er du klar til dit generationsskifte?
Bukkejagt og skat
Skattefrie godtgørelser til ulønnede
Hvad kontrollerer SKAT i 2016 – Mikrovirksomheder

Afgørelser
Afgørelse om, hvorvidt valutakursgevinst var skattepligtig.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
11-04-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 Marts 2016
15-04-2016 Lønsumsafgift i 2016 Metode 1, 3 og 4 (1. kvartal 2016) og metode 2 (marts 2016)

Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Nyt fra Revisornævnet

11-2011 (8. februar 2016) (kendelsen er indbragt for domstolene)  


47-2014 (25. november 2015)  


17-2015 (3. november 2015)  


21-2015 (13. oktober 2015)  


78-2014 (13. oktober 2015)  


71-2014 (12. oktober 2015)  


31-2015 (12. oktober 2015)  


4+5-2015 (9.oktober 2015)  


58-2015 (30. september 2015)  


Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Regnskabsmæssig behandling af lån til kapitalejere m.fl.

Tilgodehavender hos en kapitalejer eller et ledelsesmedlem skal præsenteres særskilt i årsregnskabet, uanset hvordan tilgodehavendet er opstået, og uanset om lånet er lovligt eller ulovligt.


Hulgaard Advokater

Er du klar til dit generationsskifte?

Et succesfuldt generationsskifte kræver god planlægning og omtanke.


BDO

Bukkejagt og skat

Nogle hævder, at jagt er det nye golf. At flere og flere virksomheder inviterer deres forretningsforbindelser til at deltage i en jagt fremfor i en Company Day på golfbanen. Skatten er en trofast følgesvend begge steder.


Revisionsinstituttet

Skattefrie godtgørelser til ulønnede

Skattefrie godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og frivillige ulønnede hjælpere


Dansk Revision

Hvad kontrollerer SKAT i 2016 – Mikrovirksomheder

I år forventes det, at vi betaler 940 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told. Dette kommer både fra private og virksomheder. Af de 940 mia. kr. betaler mikrovirksomheder ca. 28 mia. kr. i skat og moms.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Afgørelse: Afgørelse om, hvorvidt valutakursgevinst var skattepligtig.

SKM2016.148.LSR

Vedrører: Kursgevinstlovens § 1, stk. 1, nr. 2, § 20, § 23, stk. 1, 1. pkt., § 25 og § 26, stk. 3

Valutakursgevinst ved klagerens afståelse af kommanditanparter i et kommanditselskab blev anset for skattepligtig.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Bilag

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oplyse, hvor meget det koster SKAT at udstede en check, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget også vil have betydning for almindelige borgere, som skylder SKAT under 200 kr., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at give eksempler på, at 14-dagesfristen for virksomheders indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende kontant betaling for aktiver i "en række tilfælde har vist sig at være unødigt restriktivt", til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/3-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der kan indføres en model, hvor overskydende skat på 200 kr. eller derunder, som trods flere forsøg over en periode på 3 måneder ikke har kunnet blive udbetalt til skatteyderen via Nemkontosystemet, kan overføres til den kommende årsopgørelse, til skatteministeren

L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 5/4-16 fra DI

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse