RegnskabsMail 2016, uge 12

Kære læser

PÅ grund af Påsken er der næsten ikke kommet nyheder på regnskabsområdet, så denne uges RegnskabsMail er hurtigt læst!

God Påske.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Det vil SKAT kigge på i 2016
Værdiansættelse af ejendomme ved arve- og gaveoverdragelser
Moms af kortgebyrer – seneste nyt

Kursuslisten


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
29-03-2016 Moms i 2016 Moms for februar måned 2016
29-03-2016 EU-salg uden moms/DK-VIES i 2016 Februar måned 2016
31-03-2016 A-skat mv. for store virksomheder i 2016 Marts 2016

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Det vil SKAT kigge på i 2016

SKAT har offentliggjort sin ”Aktivitetsplan 2016”, der er et katalog over de projekter, som de – ved siden af det løbende kontrolarbejde – vil bruge kræfter på. Kataloget rummer både nyheder og gamle travere.


BDO

Værdiansættelse af ejendomme ved arve- og gaveoverdragelser

Højesteret har fastslået, at SKAT ikke altid er bundet af den særlige +/- 15 %-regel ved udlæg af ejendomme fra et dødsbo. Men der skal foreligge særlige omstændigheder. Uklart, hvilken betydning afgørelsen får på gaveområdet.


Deloitte

Moms af kortgebyrer – seneste nyt

Landsskatteretten fastslår, at kortgebyrer er momspligtige!


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 23/3-16 fra Ernst & Young P/S

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse