RegnskabsMail 2016, uge 04

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder en række gode artikler om regnskaber og skat i fm. med bogføring og regnskabsaflæggelse. Læs bl.a. om de kommende indberetninger af regnskabstal til Danmarks Statistik.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Indberetning af regnskabstal til Danmarks Statistik
Mere om ændring af regnskabsår
Finansielle instrumenter i årsrapporten
8 gratis webinarer om persondataforordningen
Ingen dummebøder til selvstændige
Etablerings- og iværksætterkontoordningen 2016
Har SKAT glemt at sende indbetalingskort med posten?
Udlejning af andelslejlighed
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016
DELEØKONOMI – Skal der også deles med SKAT?
Sådan håndteres moms ved handel med udlandet
Praksisændring: Landsskatteretten tilsidesætter SKATs fortolkning af begrebet ”byggegrund”
Flere skoler slipper fremover for at betale finansieringsbidrag

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

BDO

Indberetning af regnskabstal til Danmarks Statistik

Omkring 7.500 virksomheder får i starten af februar måned besked om, at de skal indberette regnskabstal til Regnskabsstatistikken. I langt de fleste tilfælde skal indberetningen ske til sommer. Enkelte kan vente til efteråret.


BDO

Mere om ændring af regnskabsår

Ved omlægning af regnskabsår skal der gives besked om ændringen til SKAT. Det skal ske inden udløbet af det indkomstår, som selskabet hidtil har anvendt.


BDO

Finansielle instrumenter i årsrapporten

Der findes både primære og afledte finansielle instrumenter. Den regnskabsmæssige behandling af de afledte instrumenter afhænger af, om der er tale om spekulation eller sikring.


Plesner

8 gratis webinarer om persondataforordningen

Plesner udbyder i foråret 2016 en gratis webinar-række om persondataforordningen. Webinarerne giver hver især 45 minutters intensiv indføring i de væsentligste aspekter af forordningen. Alle webinarer afholdes af Plesner Persondata
Team.


BDO

Ingen dummebøder til selvstændige

Selvstændige, der bruger virksomhedsordningen, skal ikke betale skat af en fiktiv indkomst, hvis de stiller aktiver i deres virksomhed til sikkerhed for privat gæld, men det betyder ikke, at det er omkostningsfrit at gøre det.


Beierholm

Etablerings- og iværksætterkontoordningen 2016

Denne information er udarbejdet med det formål at skabe et overblik over reglerne for anvendelse af etablerings- og iværksætterkontoordningen. Herudover vil informationen ved eksempler give et overblik over mulighederne for anvendelse af ordningen.


Deloitte

Har SKAT glemt at sende indbetalingskort med posten?

Nej - og du skal stadig betale B-skat. Men til forskel fra tidligere, er du nu selv ansvarlig for at logge på skat.dk for at betale B-skatteraterne. B-skatteraterne er dermed blevet ramt af digitaliseringsbølgen – måske uden du opdagede det?


Revisorgruppen Danmark

Udlejning af andelslejlighed

Udlejning blev ikke anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed


Revisorgruppen Danmark

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016

Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland.


RSM plus

DELEØKONOMI – Skal der også deles med SKAT?

Jørgensen fra København skal til Odense i et privat ærinde. Jørgensen tager bilen. En ven spørger, om han må køre med og giver 100 kr. som bidrag til benzinen. Han skulle ellers have været med toget.


BDO

Sådan håndteres moms ved handel med udlandet

En hensigtsmæssig kontoplan i forening med et godt overblik over de grundlæggende regler kan spare mange virksomheder for meget arbejde i forbindelse med håndteringen af moms ved handel med udlandet.


PwC

Praksisændring: Landsskatteretten tilsidesætter SKATs fortolkning af begrebet ”byggegrund”

Landsskatteretten fastslår i en ny afgørelse, at SKATs (og Skatterådets) fortolkning af begrebet ”byggegrund” går langt ud over, hvad der er dækning for i momsloven og i EU-praksis.Landsskatteretten fastslår direkte, at en ”byggegrund” er et ubebygget areal. Hvis der følgelig står en bygning på grunden, så er arealet ubebygget og dermed ikke en byggegrund i momsmæssig forstand.


BDO

Flere skoler slipper fremover for at betale finansieringsbidrag

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som endeligt fjerner pligten til betaling af finansieringsbidrag for skoler mv., som ikke har moms- eller lønsumsafgiftspligtige aktiviteter, men som skal momsregistreres/er momsregistreret alene som følge af reglerne omkring omvendt betalingspligt. Pligten til momsregistrering bliver aktuel hvis en skole fx køber varer eller ydelser fra udlandet eller hvis der købes fx it-udstyr (i en gros-leddet) af leverandører her i landet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

Bilag

Bilag 7

Henvendelse af 26/1-16 fra Solar Lightning Consultants ApSGrøn Bolig job ordning. Høringssvar. Version 2. Martin Dietz 18.12.2015. slut
boligjob_solceller

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/1-16 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for fordelingsvirkningen ved Grøn boligjobordning 2016 og 2017, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/1-16 fra Solar Lightning Consultants ApS, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse