RegnskabsMail 2016, uge 02

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en artikel om beskatning ved udlejning via AirBnB. Endvidere finder du gratis publikationer vedrørene personalegoder.

God læselyst.

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Ændring af regnskabsår
Skat ved udlejning via Airbnb
Årsopgørelsen for 2015 kommer snart
SKAT vil ophæve momsordningen med portoudlæg
Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2016
Personalegoder 2016
Nyhedsbrev - Udlodning til velgørende/almennyttige foreninger

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Angivelsesfrister den kommende uge

Dato Angivelse Periode
18-01-2016 A-skat mv. for små og mellemstore virksomheder i 2016 December 2015
20-01-2016 One stop moms i 2016 4. kvartal 2015

Indholdsfortegnelse 

Artikler og interessante links

BDO

Ændring af regnskabsår

Omlægning af regnskabsår er i nogle tilfælde en nødvendighed, men i andre tilfælde baseret på frivillighed. Uanset årsagen er der både regnskabs- og skattemæssigt flere forhold, som skal tages i agt ved ændringen.


BDO

Skat ved udlejning via Airbnb

For langt de fleste er indtægterne ved udlejning via Airbnb skattefrie. Bundfradraget er nemlig så stort, at du skal udleje din bolig ganske mange dage, før der bliver tale om skat. Det får flere og flere øjnene op for.


BDO

Årsopgørelsen for 2015 kommer snart

Mandag den 14. marts 2016 løfter SKAT officielt sløret for, hvorvidt vi skal have penge tilbage i skat for 2015, eller om vi skal betale restskat. For mange vil den første årsopgørelse dog kun være foreløbig.


BDO

SKAT vil ophæve momsordningen med portoudlæg

SKAT vil med virkning fra 1. august 2016 ophæve den særlige ordning med portoudlæg. Det vil være til ulempe for mange e-handelsvirksomheder, men til glæde for private pakketransportører.


BDO

Bestil bogen: Skat, moms og personalegoder 2016

Vi har opdateret vores lille - men meget populære - opslagsværk med skattesatser, beløbsgrænser og en omtale af de skatte- og momsregler, der gælder for personalegoder.


Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2016

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder


Beierholm

Nyhedsbrev - Udlodning til velgørende/almennyttige foreninger

Hidtil har spillehaller m.v. haft mulighed for nedslag i spilleafgiften for gevinstgivende spilleautomater ved udlodning til velgørende og almennyttige foreninger.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenL 95 - høringsnotat DOK139063022X
L 95 - høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til artikel ” Sidste chance: Få din mor til at passe dit barn – og træk det fra i skat” til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 173

Spm. om frist ifm. fradrag for kontante betalinger ved indberetning til SKAT, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar SAU 173 DOK142554191X  Svar  

Spm. 177

Spm. om, hvad der gøres for at overvåge nystartede virksomheders reelle aktivitet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU 177 alm. del
Bilag. Svar på SAU-spørgsmål alm. del 137  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse