RegnskabsMail 2017, uge 11

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. artikler om Kurssikringsinstrumenter mod udsving i eksempelvis valutakurser og råvarepriser i årsrapporten og om den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Kurssikringsinstrumenter i årsrapporten
Investeringsejendomme, regnskabsmæssig behandling
Ny revisionspåtegning
Nyt register over reelle ejere
Udvidelse af det offentlige ejerregister - ikrafttrædelse
IFRS news marts 2017
Er alt med på din årsopgørelse for 2016?
Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?
FACIT marts 2017

Bindende svar
Skærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren

Domme
Fri sommerbolig - eneanpartshaver - faktisk benyttelse - rådighedsfraskrivelse
Fri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift - formodningsregel

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.regnskabsmail.dk/Nyhedsbrev/2017/regnskabsmail_2017-11.asp