MomsMail 2023, uge 48

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Finansloven 2024 - ændringer for skat, moms og afgifter
Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer!
Hvilke udgifter kan virksomheden trække fra til årets julefrokost?

SKM-meddelelse
Værdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 2024

Styresignaler
Styresignal - genoptagelse - ændring af praksis - godtgørelse af mineralolie-, gas-, kul- eller CO2-afgift - visse manglende målinger af brændselsforbrug mv.- skatteforvaltningens skønsmæssige ansættelse

Bindende svar
Chokoladeafgift - kakaoprodukt til opløsning i mælk - ikke omfattet af fritagelse for kakaopulver
Energi - afbrænding af pyrolysegas - overskudsvarme - kraftvarme - afgiftsgodtgørelse

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=48&year=2023