MomsMail 2024, uge 20

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Bindende svar
Momsfritagelse - Levering af gentests og screeninger
Emballageafgift - Pose - taske - PP materiale
Fritagelse for spiritusafgift af kemiprodukter indeholdende ethanol, som anvendes som ekstraheringsvæske i analyseinstrumenter
Emballageafgift - pose fremstillet af R-PET 160g/m2 (2)
Emballageafgift - pose fremstillet af R-PET 150g/m2 med laminering

Domme
Dobbeltdomicil - hjemmehørende - registreringsbekendtgørelsens § 10
Godtgørelse af udførte brugte køretøjer - reglen om 15 pct.'s reduktion af godtgørelsen

Nyt fra domstol.dk

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=20&year=2024