MomsMail 2023, uge 11

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Frivillige indbetalinger til dækning af ikkeinddrivelsesparat gæld i Gældsstyrelsen
Inddrivelse af ikke forskudsvis udlagte børnebidrag ved lønindeholdelse
Indberetningsforpligtelser ved handel med udlandet
Tilskud til førelse af skatte- og afgiftssager

Bindende svar
CO2-afgift - Bundfradrag

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=11&year=2023