RegnskabsMail 2017, uge 07

Kære læser

Denne uges RegnskabsMail indeholder bl.a. en oversigt fra Beierholm om de mange ændringer til årsrapporten for 2016 (eller 2016/17) som følge af den nye årsregnskabslov. Beierholm har udgivet 3 publikationer som du kan downloade.

God læselyst!

Venlig hilsen
RegnskabsMail

Indhold

Artikler og interessante links
Størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven
Ekstraarbejde med årsrapporten for 2016
IFRS news februar 2017
Underskudsbegrænsning ved frivillig akkord
Hvor høj skal lønnen til sportsfolk være?
Personbiler (hvidpladebiler) 2017
Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2017

Bindende svar
Konsulent anset som selvstændig erhvervsdrivende

Kursuslisten


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.regnskabsmail.dk/Nyhedsbrev/2017/regnskabsmail_2017-07.asp