MomsMail 2023, uge 21

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

Nyhederne fra Folketinget er tilbage med fuld kraft, det blev heldigvis løst meget hurtigt. Siden med historiske folketingsbilag er stadigt inaktiveret.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


Indhold

Artikler og interessante links
Snart slut med rentefrie korrektioner af moms bagud i tid
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?

Bindende svar
Tinglysning vedr. overdragelse af regionale tilbud samt dertil hørende ejendomme

Afgørelser
Chokolade- og sukkervareafgift - Kosttilskud
Mineralolieafgift - Dieselolie og benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension

Domme
Påbud om meddelelse af oplysninger - momslovens § 75 - retssikkerhedsloven - databeskyttelsesforordningen - EU's Charter om grundlæggende rettigheder, artikel 7 og 8

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
2 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.momsmail.dk/momsmail.asp?week=21&year=2023